Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.09.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju u ul. Hasan paše Predojevića, od 14:06-14:22 sati, na gašenju požara u kojem je gorjelo motorno putničko vozilo. U požaru povrijeđenih lica nije bilo. Požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana 28.09.2017. godine, vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara, u ul. Ivana Ribara, gdje je gorjela razvodna ploča sa osiguračima, u privatnoj kući. Požar je lokaliziran i ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je tri manje intervencije, od čega: jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu na gašenju zapaljene kamp prikolice, i jednu na gašenju manjeg požara, u fabrici peleta.

VODOSNABDIJEVANJE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Vitez. DVD-e “St.Vitez”, i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmiće, naselje Pirići, a DVD-e “Vitez”, u naselje Nadioci.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Bužim. Od Općinske službe CZ-e Bužim, primljena je prijava o pronalsku NUS-a, u mjestu Dobro Selo. Izlaskom na teren, pripadnici Policijske stanice Bužim, utvrdili su je da se radi o minobacačkoj mini 60 mm. Mjesto pronalaska NUS-a je obilježeno od strane pripadnika PS Bužim.

O primljenoj informaciji obavješten je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Grad Bihać. Od Policijske stanice Bihać, primljena je prijava o pronalasku NUS-a, na privatnoj parceli, u reonu Pokojske majne. Izlaskom na lice mjesta, ustanovljeno je da se radi o ručnoj bombi, bez osiguravajuće kašike i osigurača. Mjesto pronalaska NUS-a je obilježeno.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. U toku su deminerski radovi na kasetnu municiju, u naselju Žunova – Solun, područje općine Olovo. Radove izvode pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije iz općine Ilijaš, o postojanju NUS-a, i to:

– dana, 28.09.2017. godine, u 09:35 sati, dojava iz Policijske stanice Ilijaš, da je na lokalitetu Krivajevići – Malinovac, pronađen jedan NUS-a;

– dana, 28.09.2017. godine, u 10:47 sati, dojava iz Opinske službe CZ-e Ilijaš, da se u prostorijama općinske službe CZ-e, nalazi jedna ručna bomba.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti.

NATO vježba „Bosna i Hercegovina 2017“

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Timovi Federalne uprave civilne zaštite, koji učestvuju u vježbi „Bosna i Hercegovina 2017“, u toku jučerašnjeg dana učestvovali su u izvođenju planiranih aktivnosti, na svim zadanim lokacijama, prema scenariju vježbe.

Nakon okončanja svih aktivnosti, otpočelo se sa pripremama prikupljanja opreme, sredstava i tehnike, koja je bila u upotrebi i korištena za vrijeme trajanja vježbe.

Izvršen je ispračaj meunarodnih timova, kojima je FUCZ-e tokom vježbe pružala logističku i svaku drugu pomoć i podršku, koja im je bila potrebna.

Na zadovoljstvo rukovodstva vježbe i svih učesnika u istoj, vježba „Bosna i Hercegovina 2017.“, ocijenjena je veoma uspiješnom.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE