Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.09.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara pomoćne zgrade i dijela kuće, u ul. 10 septembar.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intrvenciju na gašenju požara trave i trske u Gabela polju.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo imala je tri manje i  jednu veću intervenciju na gašenju požara. Dana 29.9.2017 u 21:15 sati, primljena dojava da je došlo do požara u ulici Ferde Hauptmana br.28 u općini Novo Sarajevo. Na gašenju požara bilo je angažovano tri vatrogasna vozila i 11 vatrogasaca.Požar je lokalizovan u 21:21 sati, a likvidiran u 22:10 sati. U požaru su dvije osobe povrijeđene. Manje tri intervencije bile su  na gašenju zapaljenih dimnjaka.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju otpadnog materijala na na Bošnjakovu Brdu, te jednu intervenciju u Jarama gdje je gorjela stara zgrada zadružnog doma. Materijalna šteta je neznatna.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je  intervencije na gašenju požara u naselju Crkvice, gdje je izbio  požar na trafo stanici.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju u  mjestu Radojčići, gdje je gorjela kuća. Uzrok požara nije poznat. U požaru je izgorio dio krova i  potkrovlja sa namještajem. Požar je lokalizovan od strane PVJ Maglaj. Povrijeđenih lica nije bilo.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Od Policijske stanice Velika Kladuša primljena službena zabilješka o pronalasku NUS-a u mjestu Mala Kladuša. Izlaskom na teren pripadnika pomenute PS-e ustanovljeno je da se radi o ručnoj bombi bez kašike i osigurača. Mjesto pronalaska NUS-a je obilježeno.

Općima Sanski Most. Od Policijske stanice Sanski Most primljeno obavještenje za pronalazak NUS-a u naselju Naprelje. Izlaskom na teren pripadnika PS-e utvrđeno je da se radi o ručnom bacaču  M 80 ( 64 mm-Zolja). Mjesto pronalaska NUS-a je obilježeno.

Kanton Sarajevo

Općina Centar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je jednu informaciju o pronalasku NUS-a, dana 29.9.2017. godine, u 11:50 sati, od strane Sl CZ Op Centar u kojoj se navodi da su ulici Nahorevska 91,  pronađene  tri ručne bombe.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite koji su navedeni NUS uklonuli isti dan.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE