Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju od 14:47 do 17:30 sati, u mjestu Jažve, gdje je gorjela bukova i borova šuma.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 10:20 do 10:55 sati, u Gorancima gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara, od 10:15 do 10:45 sati, u Gabeli, gdje je gorjela šuma i rastinje.

Općina Prozor/Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor/Rama imala je intervencije na gašenju požara od 13:15 do 15:30 sati, u blizini sela Donja Vast, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 13:20 do 18:15 sati, u MZ Doljani (iznad zaseoka Čavari), gdje je gorjela šuma.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana 04.04.2017. godine, došlo je do  požara na suhoj travi i niskom rastinju, u selu Kalac MZ-a Vitkovići. Odmah po dojavi u 14:06 sati, dva vatrogasca sa  jednim motornim vozilom  izašli su na požarište i ugasili požar.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencijena gašenju požara i to:

–        od 07:45 do 08:30 sati, mjestu Pučenik gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma,     požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

–        od 16:40 do 18:30 sati, u reonu Pučenska glavica gdje je gorjela veća površina mlade šume. Požar su gasila dva vatrogasca i dva radnika šumarije sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Rasovac. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je jednu intervenciju na gašenju požara gdje je gorjela šuma i nisko rastinje cca 3 duluma u naselju Zukanovići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice  imala je intervencije na gašenju požara, gdje je gorjela šuma cca 10 duluma i nisko rastinje cca10 duluma u naselju Krivača. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica.  Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara i to:

–        požar u  mjestima Zmajevac, Čajdraš i Kamberovića polje, gdje je gorjelo  nisko rastinje i suha trava,

–        manji požar u ložionici objekta džamija u Talamima.

Svi požari su ugašeni, povrijeđenih lica nije bilo.

Općina Kakanj.  Vatrtogasna jedinica općine Kakanj imala je  intervencije na gašenju  požar i to:

–        u  naselju Papratni, gdje je gorjela šuma, te

–        u Bijelom Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Visoko. Vatrtogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u  mjestu Vratnica, gdje je gorjelo niskog rastinje i suha trava.

Općina Olovo.  Vatrogasna jedinica općine Olovo imala je intervenciju na gašenju  požara niskog rastinja u naselju Olovo Memagića stijena. Uzrok namjerna paljevina. Požar ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica  Kantona Sarajevo imala je  jednu veću intervenciju na lokalitetu Gornja Bioča (Ilijaš), gdje je na više mjesta gorjelo nisko ratinje. Požar je ugašen, nije bilo povrijeđenih lica. Na gašenju požara učestvovalo je 25 vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila.

Također, su imali i osam manjih intervencija gdje je gorjelo nisko  rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača imala je  intervencije  na gašenju požara na lokalitetu Silos/Kaćuni, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požari je ugašen.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu u naselju Malješ je stabilno, i dalje se izvode radovi na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju  za 5 cm u toku 24 sata.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 04.04.2017 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna Doboj Istok.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

„B“ timovi za deminiranje iz Tuzle i Orašja obavljali su poslove deminiranja na zadatku „Duge Njive – Seljublje“, na području općine Kalesija i konzerviranje istog zbog prelaska na novo radilište na području općine Čelić.

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo. Primljena jedna  informaciju o pronalasku NUS-a od strane Općinske službe CZ Trnovo, u kojoj se navodi da je na lokalitetu sela Ledići pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Hadžići. U cilju izmještanja, transporta i uništavanja neeksplodirane aviobombe MC100 Mk 13, koja će se realizovati dana 10.04.2017. godine,  pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i to Tim Sarajevo ,,B” sa pragom, radit će na raščišćavanju  terena na području naselja Kasatići, općina Hadžići  u dane 05, 06 i 07.04.2017. godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE