Predstavnici Američke ambasade posjetili Federalnu upravu civilne zaštite

Predstavnici Američke ambasade posjetili Federalnu upravu civilne zaštite

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), 30.5.2016. godine, posjetili su predstavnici Ureda za saradnju u oblasti odbrane (ODC) Američke ambasade u BiH i tim evropske komande snaga SAD-a za procjenu projekata (457TH CIVIL AFFAIRS BATTALION).

U sklopu ove posjete održan je sastanak na kome su predstavnici FUCZ, koji su učestvovali u provođenju projekta donacije opreme od strane Vlade SAD-a za vrijeme poplava 2014. godine, prezentovali na koji način su sredstva i oprema dobijena u donaciji bila raspodijeljena i kakav je uticaj taj projekat imao na lokalnu zajednicu na ugroženim područjima. Izvršena je procjena realiziranih projekata, uspješnost saradnje na projektima koji su u toku u lokalim zajednicama, te razmatrane mogućnosti za nastavak saradnje na pokretanju novih projekata koje finansira Vlada SAD-a.

Saradnja na dosadašnjim projektima ocijenjena je veoma uspješnom, te je iskazana spremnost i obostrana želja za njenim nastavkom na budućim sličnim projektima koje će Vlada SAD-a provoditi u BiH.

{loadposition 2016-06-02}