Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI                                                                  

 Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna  jedinica Srebrenik imala je intervenciju gašenja požara na kući u naselju Zahirovići (Hrid).  Uzrok požara je namjerna paljevina od strane vlasnika. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara u Domanovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Profesionalna vatrogasna jedinica Konjic imala je intervenciju na gašenju požara u  naselju Hadžića polje, gdje je gorjela pokošena trava.

  

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od od strane građanina, da je u krugu Rementnog zavoda Hadžići pronađeno nekoliko ručnih bombi.

O primljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti u toku današnjeg dana.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno.Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku jedne ručne bombe na lokalitetu Terzići.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE