Tag Archive for: projekat

Švicarska ambasada podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite na Projektu uspostave mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća
Predstavnici Američke ambasade posjetili Federalnu upravu civilne zaštite

Predstavnici Američke ambasade posjetili Federalnu upravu civilne zaštite

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ), 30.5.2016.…
Švicarska ambasada podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite na Projektu uspostave mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća
Švicarska ambasada podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite na Projektu uspostave mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća