Predstavnici FUCZ učestvovali u radionici na temu međunarodnih smjernica za pumpe visokog pritiska i izgradnju brana kod poplava, koja je u okviru IPA FLOODS projekta Lot 2, nedavno održana u Lukavici kod Sarajeva

Radionica je održana u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave u zapadnom Balkanu i Turskoj (IPA POPLAVE Lot 2), na temu novih međunarodnih smjernica za pumpe visokog pritiska (HCP) i izgradnju brana kod poplava (FC).

U sklopu radionice uprilična je posjeta objektu FUCZ u Azićima kod Sarajeva.

Jednodnevna radionica vezano za IPA FLOODS projekt Lot 2 (IPA POPLAVE Lot 2), koji se odnosi na pravila u skladu sa međunarodnim smjernicama za HCP (pumpe visokog pritiska) i FC (izgradnja brana kod poplava), nedavno je održana u Lukavici kod Sarajeva.

Ova radionica je održana u okviru Programa za prevenciju, pripravnost i odgovor na poplave u zapadnom Balkanu i Turskoj – IPA POPLAVE Lot 2.

Pored predstavnika FUCZ (Jasminko Ibraković i Suad Baljak) i IPA FLOODS projekta, ovoj radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

U sklopu radionice uprilična je posjeta objektu FUCZ u Azićima kod Sarajeva.

{loadposition 2015-11-24}