Tag Archive for: sarajeva

Federalnu upravu civilne zaštite posjetili studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva

Federalnu upravu civilne zaštite posjetili studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva

Dvadeset tri studenta druge godine Fakulteta političkih nauka…
Federalnu upravu civilne zaštite posjetili studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva