Federalnu upravu civilne zaštite posjetili studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva

Federalnu upravu civilne zaštite posjetili studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva

Dvadeset tri studenta druge godine Fakulteta političkih nauka (FPN) u Sarajevu, zajedno sa doc. dr. Zlatanom Bajramovićem, 21.03.2016. godine, posjetili su Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ).

Predstavnici FUCZ upoznali su studente sa organizacijskim jedinicama ove samostalne federalne uprave, njihovom sadržaju i djelokrugu rada, između ostalog sa funkcijama Centra za obuku struktura zaštite i spašavanja, sa planiranjem i provedbom mjera civilne zaštite i zaštite i spašavanja, sa poslovima iz oblasti protivpožarne zaštite i vatrogastva, sa aktivnostima Sektora za organizaciju razminiranja i UES-a (opremljenost, popuna, osposobljenost i aktivnosti) i sa namjenom i opremljenošću Operativnog centra CZ.

Posjeta studenata je uspješno realizirana uz konstataciju da su u procesu realizacije tematike iz NPP ovladali novim znanjima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Na FUCZ i FPN je ostala zajednička (i zakonska) obaveza da nastave daljnju saradnju u interesu obje strane, ali i društvene zajednice u cjelini.

{loadposition 2016-03-22}