Produžena misija Operativnih snaga zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u Republici Sloveniji

Vijeće ministara BiH na hitnoj vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku kojom je odobrilo produženje misije dva tima za zaštitu i spašavanje iz BiH koji rade na saniranju posljedica nedavnih poplava u Republici Sloveniji, i to timovima Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. U skladu sa ovom Odlukom tim FUCZ s teškim mašinama i ljudstvom svoj angažman u Sloveniji produžit će do 25. 08. 2023. godine. Zbog toga je Federalni štab civilne zaštite na 24. telefonskoj sjednici donio Naredbu da se angažman operativnih snaga zaštite i spašavanja iz Federacije BiH okonča 25. 08. 2023. godine a njihov povratak u BiH organizuje dan poslije. Operativne snage zaštite i spašavanja iz BiH, sastavljene od timova sa teškim mašinama i pratećim vozilima i opremom iz Federacije BiH i RS-a, upućene u okviru operacija pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji, raspolažu sa najvećim brojem teških mašina a do sada su odradile veliki broj zahtjevnih zadataka što je uveliko pomoglo u saniranju posljedica od poplava u ovoj državi. Zbog katastrofalnih poplava Republika Slovenija je 6. augusta aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske. Ovo je prva međunarodna pomoć iz BiH koja se šalje putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku kojom je odobrilo produženje misije dva tima za zaštitu i spašavanje iz Bosne i Hercegovine koji rade na saniranju posljedica nedavnih poplava u Republici Sloveniji, i to timovima Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. U skladu sa ovom Odlukom tim Federalne uprave civilne zaštite s teškim mašinama i ljudstvom svoj angažman u Sloveniji produžit će do 25. 08. 2023. godine.

Zbog toga je Federalni štab civilne zaštite na 24. telefonskoj sjednici donio Naredbu da se angažman operativnih snaga zaštite i spašavanja iz Federacije Bosne i Hercegovine okonča 25. 08. 2023. godine a njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu organizuje dan poslije.

Federalna uprava civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skladu s naredbom, uputile su svoje operativne snage sa mašinama i potrebnom opremom te pružaju administrativnu i logističku podršku u operaciji upućivanja međunarodne pomoći Republici Sloveniji koja će, po načelu samoodrživosti i na zahtjev Vlade Republike Slovenije sa planiranih deset biti produžena za još četiri dana.

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine sastavljene od timova sa teškim mašinama i pratećim vozilima i opremom iz Federacije BiH i RS-a upućene u okviru operacija pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji, raspolažu sa najvećim brojem teških mašina a do sada su odradile veliki broj zahtjevnih zadataka što je uveliko pomoglo u saniranju posljedica od poplava u ovoj državi.

Zbog katastrofalnih poplava Republika Slovenija je 6. augusta aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije sa zahtjevom za teške mašine i inžinjerijske jedinice, kao i pokretne mostove.

Ovo je prva međunarodna pomoć iz Bosne i Hercegovine koja se šalje putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.