Tag Archive for: Slovenija

Produžena misija Operativnih snaga zaštite i spašavanja iz Federacije BiH u Republici Sloveniji

Vijeće ministara BiH na hitnoj vanrednoj telefonskoj sjednici…
Pripadnici FUCZ učestvovali na petodnevnoj obuci tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi
Predstavnik FUCZ učestvovao na kursu Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN) u organizaciji NATO-a