Petero predstavnika FUCZ uspješno završilo osnovni kurs za instruktore upozoravanja na mine

Na ovoj obuci polaznici su upoznati sa sistemom i metodama upozoravanja na mine kao jednom od glavnih komponenti protivminskog djelovanja, uključujući praktičan rad na terenu, komunikaciji kao osnovnom alatu rada, te iskustvima iz ugroženih zajednica.

U prostorijama EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva, od 23. do 27. novembra 2015. godine, odžan je osnovni kurs upozoravanja na mine u organizaciji NVO STOP MINES Pale i uz stručnu i logističku podršku BHMAC-a i EUFOR-a.

Kurs je pohađalo 20 polaznika iz akreditovanih organizacija, među kojima je bilo pet predstavnika FUCZ (Majda Kovač, Hamdo Velić, Denis Prazina, Jasmin Čajlaković i Nermin Grabovica).

Planom ove obuke je obuhvaćeno upoznavanje polaznika sa sistemom i metodama upozoravanja na mine, kao jednom od glavnih komponenti protivminskog djelovanja, uključujući praktičan rad na terenu, komunikaciju kao osnovni alat rada, te iskustva iz ugroženih zajednica.

{loadposition 2015-11-29}

Polaznici su, nakon uspješno završenog teorijskog i praktičnog dijela kursa, postali certificirani instruktori upozoravanja na mine.