Tag Archive for: nauka

Federalnu upravu civilne zaštite posjetili studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva

Federalnu upravu civilne zaštite posjetili studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva

Dvadeset tri studenta druge godine Fakulteta političkih nauka…
Federalna uprava civilne zaštite potpisala sporazum sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu