Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.02.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je intervenciju u vremenu od 20:49 do 22:41 sati, u mjestu Mutnik, gdje je došlo do požara na pomoćnom objektu. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. Pričinjena je veća materijalna šteta.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ, imala je intervenciju u ul. Branilaca BiH, gdje je izbio požar u okviru direkcije ŠIP-a.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:35 do 12:30 sati, u naselju Vojno, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 12:26 do 13:15 sati, u naselju Baćevići, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 16:00 do 17:30 sati, pored puta za Blagaj, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 22:15 do 22:30 sati, u Sutini, gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je  dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:30 do 15:15 sati, u Čitluku, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:45 do 18:00 sati, u Bijakovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Ljubuški, imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Grabovik, u vremenu od 15:25 do 16:40 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Prema izvještaju Operativnog centra Općinske službe civilne zaštite Srebrenik, došlo je do pojave dva klizišta na području općine Srebrenik, i to:

– u naselju Cage, gdje je došlo do pokretanja klizišta, koje ugrožava jedan stambeni objekat i lokalni put, te

– u naselju Gornji Potpeć, došlo je do reaktiviranja starog klizišta, koje ugrožava jedan stambeni objekat i veću površinu voćnjaka.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 13.02.2017.godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC-e, Bukinje i Lukavac, dok je na lokalitetu Živinice, odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Skver i mobilna Kladanj, nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Tim „A“ za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a, na području općine Lukavac.

Kanton Sarajevo

Kantonalnom operativnom centaru civilne zaštite prijavljen je pronalazak sljedećih neeksplodiranih ubojnih sredstava, i to:

– od strane Općinske službe civilne zaštite Novi Grad, prijavljen je pronalazak jedne tromblonske mine, u ulici Mustafe Bajića bb,

– od strane Općinske službe civilne zaštite Trnovo, prijavljen je pronalazak jedne mine nepoznatog kalibra, u selu Delijaši, na lokalitetu Bosanska međa,

– od strane Policijske stanice Stari Grad, prijavljeno je preuzimanje pet ručnih bombi.

Informacije o navedenom proslijeđene su Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će u toku današnjeg dana izvršiti preuzimanje NUS-a.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE