Švicarska ambasada podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite na Projektu uspostave mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća

Švicarska ambasada podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite na Projektu uspostave mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća

U sklopu aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa Vlada Švicarske je, putem svoje ambasade u Bosni i Hercegovini, podržala aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na uspostavljanju mreže volontera u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Fahrudin Solak, direktor FUCZ, Veseljko Elez, direktor Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) i Joseph Guntern, direktor za saradnju ambasade Švicarske u BiH, danas su u prostorijama ambasade Švicarske u Sarajevu, potpisali ugovore o donaciji za uspostavljanje mreža volontera FUCZ i RUCZ RS. Vlada Švicarske će uložiti po 20.000 KM za ove mreže volontera kako bi se u toku 2016. godine provele aktivnosti na ovom projektu i formirale odgovarajuće baze podataka.

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH zaduženi za smanjenje rizika od katastrofa pri UN-u, koje također podržava Vlada Švicarske.

Direktor FUCZ, Fahrudin Solak, je naglasio da je ideja o uspostavi ove mreže proizašla iz iskustva stečenih tokom i nakon poplava u maju 2014. godine, gdje se ukazala potreba za jedinstvenom bazom podataka volontera koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH i upravo od volontera koji su se tokom i nakon poplava stavljali na raspolaganje civilnoj zaštiti.

Ove aktivnosti su u skladu sa načelima “Sendai okvira za upravljanje rizikom od katastrofa 2015.-2030.” s ciljem da se poboljšaju i ojačaju mogućnosti za efikasan odgovor i oporavak, ali i omogući da se brzo i na odgovarajući način odgovori kada to bude potrebno.

{loadposition 2016-03-21}