Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.11.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od  07:00 do 08:55 sati, u Blizancima, gdje je  gorjeo elektro- stub.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice kvalitet zraka za dan 07.11.2017 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Lukavac, dok je na lokalitetu Živince odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetima Bukinje i Mobilna: Teočak nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e “Stari Vitez” i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmiće, u naselje Pirići, tri puta sedmično.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Tuzlanski kanton

  • „A“ tim za uklanjanje NUS-a, Federalne uprave civilne zaštite pružao je podršku učesnicima Marša mira Potočari – Vukovar.
  • Tim za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite nastavio je proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“ na području općine Banovići.
  • Tim za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite obavljao je poslove završnog uzorkovanja deminirane površine na zadatku „Kalesija Grad – Olanovica 1 d“ na području općine Kalesija.

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je prijavu od Službe civilne zaštite Bosanski Petrovac o pronalasku NUS-a, u mjestu Didovići. Radi se o ručnoj bombi.

Kanton 10

Grad Livno. Danas od 10:00 do 12:00 sati, na poligonu Korićina, u općini Livno, pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite će vršiti masovno uništavanje NUS-a.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE