Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.03.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 15:20 do 17:25 sati, u mjestu Golubić, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 10:15 do 11:20 sati, u mjestu Donja Koprivna, gorjela je šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasaca sa vozilom,

–  od 10:53 do 13:10 sati, u mjestu Pećigrad, gdje je gorjela je šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vozilom,

–  od 13:40 do 16:20 sati, u mjestu Krivaja, gdje je gorjela njiva. Požar su gasila dva vatrogasaca sa vozilom,

–  od 20:08 do 21:40 sati, u mjestu Mutnik, gdje je gorjela trava. Požar gasila tri vatrogasca sa vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine  Bos. Petrovac, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 12,35 do 18,10 sati, u mjestu Rašinovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vozilom i petnaest šumskih radnika sa cisternom.

–  od 15,18 do 18,15 sati, u mjestu Krnjeuša, gdje je gorio pomoćni objekat-štala. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vozilom,

–  od 18,20 do 21,10 sati, u mjestu Kapljuh, gdje je gorjela trava. Požar su gasila četiri vatrogasca sa  vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 17:40 do 20:00 sati, u mjestu Skucani Vakuf, gdje je gorjela trava. Požar gasila tri vatrogasca sa  vozilom,

–  od 18:45 do 20:00 sati, u mjestu Demiševci, gdje je gorjela trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa  vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica B. Krupa imala je intervenciju u vremenu od 08:36 do 16:15 sati, u mjestu Ljusina, gdje je gorjela je mlada šuma, na površini od 3 ha. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom, te devet radnika šumarije, sa jednim mještaninom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana 23.03.2017.godine, Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja, u naseljima: Bojići, Dokanj i Kiseljak, te jednu intervenciju na gašenju požara automobila, u naselju Moluhe. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Živinice. Dana 23.03.2017.godine, Interventna vatrogasna jedinica Đurđevik imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Đurđevik, gdje je gorjela šuma na površini cca četiri dunuma, te nisko rastinje na površini cca sedam dunuma,

– u naselju Petrovica, gdje je također gorjela šuma na površini od cca četiri dunuma, i nisko rastinje na površini od cca deset  dunuma.

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Lukavac. Dana 23.03.2017.godine, vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je dvije intervencije na gašenju požara, niskog rastinja u naseljima: Milino selo i Huskići. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Gračanica. Dana 23.03.2017.godine, vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je tri intervencije na gašenju požara gdje je gorjela šuma u naselju Ranovići, još u   dva navrata su intrvenisali na gašenju požara, u naselju Lukavica. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Banovići. Dana 23.03.2017.godine, vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je je gorjela šuma na površini od cca petnaest dunuma, u naselju Bečići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Srebrenik. Dana 23.03.2017.godine, Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od (cca 50 dunuma šume i 30 dunuma niskog rastinja), u naselju Seona-Dovište. Zbog veličine požara angažovani su i pripadnici DVD-e Srebrenik i tri vatrogasca pripravnika.

Općina Sapna. Vatrogasna jedinica općine Sapna imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u MZ-e D. Zaseok, gdje je opožareno 12 ha šume, požar su ugasili mještni,

– u MZ-e Ramići, gdje je opožareno 2 ha šume, požar su ugasila tri mještanina, dva policajca i četiri pripadnika Civilne zaštite, te

– u naselju Rastošnica, gdje je opožareno 1 ha šume i niskog rastinja, požar je ugasilo šest mještana.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je osam intervencija na gašenju požara, i to:

– od 12:20 do 13:10 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:20 do 13:30 sati, u ul.Hrvatske mladeži, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:30 do 14:10 sati, u Rodoču, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:30 do 14:10 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i suho nisko rastinje,

– od 14:10 do 19:00 sati, u Rabini, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 16:00 do 16:30 sati, na Brkanovom brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:35 do 20:00 sati, u naselju Vojno, gdje je gorjela trava,

– od 20:00do 20:35 sati, uz put M17 kod objekta FIS,  gdje je gorio napušteni objekt.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 09:35 do 10:10 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjela trava,

– od 14:05 do 15:00 sati, na Modriču, gdje je gorjela borova šuma,

– od 19:00 do 19:40 sati, u Prebilovcima, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Čitluk. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 11:20 do 13:15 sati, u Međugorju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Na području općine Konjic izbila su dva požara, i to:

– od 12:40 sati, iznad sela Gornje Višnjevice, gdje gori trava i nisko rastinje, ali zbog nepristupačnosti terena, pripadnici Profesionalne jedinice Konjic, nisu u mogućnosti intervenirati, te

– od 15:15 sati, u mjestu Dubočani, gdje je teren nepristupačan za gašenje, pa pripadnici  PVJ-a Konjic nisu u mogućnosti intervenirati.

Za sada nema ugroženog stanovništva, niti stambenih i poslovnih objekata.

Općina Prozor- Rama. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Prozor- Rama, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 17:00 do 19:30 sati, na planini Pliševica, ali zbog nepristupačnosti terena požar nije moguće gasiti. Požar je i dalje aktivan.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:30 do 17:00 sati, u  naselju Gradac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:00 do 10:30 sati, u naselju Crnaje, MZ-e Ostrožac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:00 do 14:30 sati, u reonu sela Dobrigošće,  gdje je gorjela šuma,

– od 21:00 do 22:00 sati, u reonu Drenovice -selo Krstac, gdje je gorjela šuma.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

na suhoj travi i šiblju, na lokalitet Vranići, MZ-e Vranići, gdje su po dojavi u 09:37 sati, na lice mjesta izašla dva vatrogasca sa jenim vatrogasnim vozilom, i proveli akciju gašenja požara, koji su lokalizovali u 10:10 sati. U akciji gašenja učestvovao i jedan mještanin.

na suhoj travi i šiblju, u ulici Džemala Osmankovića, naselje Grabovik, MZ-e Goražde I, gdje su po dojavi u 11:58 sati, dva vatrogasna vozila i četiri vatrogasca izašli na lice mjesta, i proveli akciju gašenja požara i isti lokalizovali u 12:40 sati. U akciji gašenja učestvovala su i dva mještanina.

na suhoj travi i šiblju, u selu Zorovići , MZ-e Orahovice, gdje su po dojavi u 12:10 sati, tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, izlašli su na lice mjesta, i proveli akciju gašenja požara, koji su lokalizovali u 15:30 sati. U akciji gašenja učestvovala su i četiri mještanina.

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Dana 23.03.2017.godine, oko 15:30 sati, na lokalitetu Bošnjakovo Brdo izbio je požar, na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom, dok su ostali bili u pripravnosti, a gorjelo je na još dva mjesta, gdje nisu bile ugrožene kuće ni objekti. Oko 17:00 sati, na požarište Bošnjakovo Brdo, stigli su i ostali vatrogasci, pošto se požar proširio prema vrhu kuda ide dalekovod, tako da je na terenu bilo sedam vatrogasaca i šumar. Gorjela je gusta borova šuma, a sumnja se da je požar namjerno izazvan.

Jutros, od strane Općinskog operativnog cenra civilne zaštite Široki Brijeg, obaviješteni smo da požar koji je bio na lokalitetu Bošnjakovo Brdo, u toku noći lokalizovan, te da je na istom lokalitetu uspostavljeno dežurstvo, kako ne bi došlo do ponovnog aktiviranja požara.

Općina Ljubuški. Iz Općinskog operativnog cenra civilne zaštite Ljubuški, primljena je dojava o požaru u vremenu od 20:00 do 21:05 sati, u mjestu Studenci Gornji, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen, a materijalne štete nije bilo.

Kanton 10.

Općina Livno. Dana 23.03.2017. godine, izbio je požar u selu  Prisap, gdje je gorjela trava. Požar su ugasili mještani.

Općina Glamoč. U 17:10 sati, izbio je požar u mjestu Prijani, gdje je gorjela trava. Požar su ugasili mještani.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasno društvo Tomislavgrad imalo je intervencije, i to:

– od 11:50 do 14:15 sati, u mjestima: Mesihovina, Brišnik i Borčani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:20 do 19:00 sati, između područja Oplećana i Srđana, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:30 do 14:30 sati, na lokalitetu Letka, gdje je gorjela trava i borovina,

– od 13:00 do 13:20 sati, u gradu intervencija, gdje je gorjela trava,

– od 15:00 do 20:00 sati, na lokalitetu Roško polje, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, i

– od 16:00 do 17:00 sati, na lokalitetu Lug, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasno društvo Busovača imalo je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Granice, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma u privatnom vlasništvu, kao i stare gume, te

– na lokalitetu Carica, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasno društvo Travnik, imalo je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Radonjići, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava,

– na lokalitetu Gornje Putićevo, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava, te

– na loklaitetu Ploča, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

Svi navedeni požari su ugašeni.

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje. Vatrogasna društvo G. Vakuf/Uskoplje, imalo je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Padovi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je djelimično ugašen jer je isti u dijelu minskog polja,

– na lokalitetu Galačica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica Jajce imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Lendići, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica imala je pet  intervencija, na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave na lokacijama, i to: Klopče, Josipovića put, Brce, Čajdraš, te gašenju požara šume, na lokaciji Plahovići. Svi požari su ugašeni.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara  gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, na lokalitetu Ošve, gdje opožarena površina iznosi cca  300 dunuma. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, na lokacijama: Lisine, Crnač, Bičer, te tek pošumljene površine, u Pavlovićima.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju, na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, na lokaciji Tušnjići.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imala je 18 manjih intervencija. Sve intervencije bile su na gašenju niskog rastinja.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Služba civilne zaštite Kakanj:

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se još izvode na prokopavanju kanala i polaganje cijevi za kanalisanje i odvodnju vode iz klizišta, te aktivne pripreme za izradu potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju  za 27 cm u toku 24 sata.  Pumpa je ispumpava vodu iz akumulacije, voda istječe i kroz tunel. Za naselja: Brnjica, Subotinja i Mramora, koja su koristila putnu komunikaciju kroz Donji Kakanj, do daljnjeg se koriste alternativni putni pravci.

KVALITET ZRAKA – ZAGAĐENJE ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 23.03.2017. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC-e,  Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna Doboj Istok.

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Osamnaestogodišnja učenica Gimnazije „Fra Dominika Mandića“, iz Širokog Brijega hospitalizirana je u srijedu navečer u SKB Mostar s dijagnozom bakterijskog meningitisa. Prema zadnjim  informacijama stanje djevojke je stabilno, a u školi se provode mjere koje su potrebne u ovakvim situacijama.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Od policijske stanice Cazin primljene su dvije službene zabilješke, i to:

–  u naselju Krivaja, gdje je pronađena ručna bomba, na privatnom posjedu. Patrola PS Cazin izašla na lice mjesta i obilježila mjesto pronalaska,

–  u mjestu Đogići, prilikom izvođenja građevinskih radova pronađen je tromblon. Patrola PS Cazin izašla na lice mjesta i obilježila mjesto pronalaska.

Općina Velika Kladuša. Od policijske stanice V. Kladuša, dobili smo službenu zabilješku o pronalasku NUS-a u mjestu Gornja Vidovska.Patrola policije izišla na teren i utvrdili da se radi o nepoznatom NUS-u. Mjesto pronalaska obilježeno.

O primljenoj informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je prijavu od strane  OSCZ-e Lukavac, o postojanju nepoznatog NUS-a.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to:

općina Busovača, lokalitet Podstjena, pronađen je nepoznat NUS,

općina Travnik, lokalitet Bijelo Buće, pronađena je ručna bomba.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite i Tim „A“ Busovača.

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Dana 23.03.2017.godine, u 08:51 sati, pristigla je prijava o postojanju NUS-a, od strane PU Široki Brijeg, gdje je pronađena municija raznog kalibra -100 komada. NUS se nalazi u PU Široki Brijeg.

Prijava po prijemu proslijeđena je „A“ timu Mostar i Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE