Predstavnik FUCZ učestvovao u radu okruglog stola

Rasprava na okruglom stolu potvrdila je spremnost svih učesnika da aktivno doprinose umanjenju i uklanjanju opasnosti od mina i NUS-a u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, kao i potrebu aktivnijeg učešća zakonodavne i izvršne vlasti, ali i građana.

Okruglim stolom na temu “Mine, minska sredstva i NUS – juče, danas, sutraˮ, koji je održan u Bosanskom kulturnom centur u Tuzli, obilježen je 4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina u Tuzlanskom kantonu. Organizator ovog javnog skupa bila je Kantonalna uprava civilne zaštite.

U radu okruglog stola sudjelovali su predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite TK, Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC), Norveške narodne pomoći, NVO Posavina bez mina, Oružanih snaga BiH, a predstavnik FUCZ (Sead Vrana) je održao predavanje o temi “Upravljanje rizicima i procedurama zbrinjavanja neeksplodiranih avionskih bombi iz perioda Drugog svjetskog rata”.

Rasprava na okruglom stolu potvrdila je spremnost svih učesnika da aktivno doprinose umanjenju i uklanjanju opasnosti od mina i NUS-a u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, kao i potrebu aktivnijeg učešća zakonodavne i izvršne vlasti, ali i građana.

Usvojeno je deset zaključaka/preporuka formulisanih u cilju brže, sigurnije i efikasnije borbe protiv mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Nakon završetka rada okruglog stola upriličeno je i neformalno druženje učesnika na kojem su predstavnici različitih organizacija iz vladinog i nevladinog sektora razmijenili iskustva stečena u proteklom periodu kroz aktivnosti protivminskog djelovanja.