Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u Miljkovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– pored puta za Baćeviće, gdje je također, gorjela trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kazazi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar gasila tri vatrogasca sa vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju u mjestu Perčin, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa  vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara na kući, u naselju Donji Kakanj, mjesto Groce. U požaru je pričinjena materijalna šteta na kući. Uzrok požara je nepoznat, i nije bilo povrijeđenih osoba. Požar je ugašen.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu u naselju Malješ je stabilno. I dalje se izvode radovi na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na površinskom kopu Vrtlište je za sada stabilno.  Pumpa je u funkciji, i voda se ispumpava iz akumulacije.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC-e, Bukinje, Lukavac i Živinice, dok se na lokalitetu Mobilna: Doboj Istok, nije se mogao ocijeniti.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Dana, 07.04.2017.godine, Općinska služba civilne zaštite Gračanica, prijavila je Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite Tuzla,  pronalazak ručne bombe…1 kom., te nepozanti NUS (pretpostavka, da se radi o eksplozivu).

O primljenoj informaciji obavještni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 07.04.2017. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite Mostar, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a, i to:

u 12:25 sati, pristigla prijava iz BH MAK-a, o pronalasku jedne ručne bombe, te

– u 13:20 sati, građanin je prijavio, da je na divljoj deponiji zvanoj „Majdan“, u Ilićima, primijećena vrećica, iz koje se vidi ručna bomba.

Prijave su po prijemu proslijeđene Timu  Mostar „A“  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a, i to:

– u 11:30 sati, od strane građanina, da je na relaciji Stup-Doglodi, općina Novi Grad (pored Željezničkog mosta), pronađena jedna ručna bomba, te

– u 19:20 sati, od strane Policijske stanice Novi Grad, da je u ulici Majdanska bb, pronađen jedan ručni bacač.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedena neeksplodirana ubojna sredstva uklonili isti dan.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE