Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Dana, 06.04.2017. godine, pripadnici Vatrogasne jedinice Ljubuški su u periodu od 19:58 do 22:00 sati, imali intervenciju u naselju Studenci, gdje su vršili gašenje požara na zapaljenom montažnom objektu Božjak. U intervenciji je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu u naselju Malješ je stabilno, i dalje se izvode radovi na izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na površinskom kopu Vrtlište za sada je stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu za 69 cm, u toku 24 sata. Pumpa je u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Tuzlanski kanton

Općina Sapna. Dana, 06.04.2017. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Općinske službe CZ Sapna o potrebi uklanjanja NUS-a (razna municija i bombe). O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Dana, 06.04.2017. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

Općina Stolac. U 08:50 sati, prijava o pronalasku nepoznatog NUS-a u mjestu Križevac.

Grad Mostar. U 19:40 sati, prijava građanina o pronalasku nepoznatog NUS-a u mjestu Baćevići.

O primljenim informacijima obavještni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE