Kamp FUCZ u Tuzli, koja učestvuje u NATO vježbi “BiH 2017“, posjetili ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić

U ovoj do sada 17. po redu i najimpresivnijoj vježbi koju od 2000. godine organizuje Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe NATO-a (EADRCC), zajedno sa Ministarstvom sigurnosti BiH, FUCZ sa svojih 130 pripadnika učestvuje u sedam ‘odgovora’ i čini 10 posto ljudstva cijele vježbe.

Mektić i Jusić su upoznati da su i na dosadašnjim vježbama, ali i u brojnim intervencijama prilikom požara, poplava i drugih nesreća, pripadnici FUCZ pokazali zavidne rezultate, pa nema nikakve sumnje da se i u ovoj vježbi neće pokazati u najboljem mogućem svjetlu s ciljem spašavanja ljudskih života, njihove imovine i jačanje saradnje sa drugim zemljama kako bi se zajedno uspješnije borili u slučajevima poplave ili zemljotresa.

Nakon što je danas (25. septembar) u Tuzli otvorena višednevna terenska civilna NATO vježba “Bosna i Hercegovina 2017” za upravljanje posljedicama kriznih situacija, kamp Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) posjetili su ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sead Jusić.

U ovoj do sada 17. po redu i najimpresivnijoj vježbi koju od 2000. godine organizuje Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe NATO-a (EADRCC), zajedno za Ministarstvom sigurnosti BiH, FUCZ sa svojih 130 pripadnika učestvuje u sedam ‘odgovora’ i čini 10 posto ljudstva cijele vježbe.

Kako je izjavio direktor FUCZ Fahrudin Solak, ovo će, prije svega, biti ispit za FUCZ da li mogu, da li znaju, te da li su se adekvatno pripremili za ovu vježbu.

FUCZ je uključena u vježbu sa svojim USAR timom koji je opremljen za traganje u ruševinama sa psima, geofonima, kamerama, imat će i manuelnu pretragu probijanja zidova, koristit će i sofisticiranu opremu, kamere, senzore… Tu će biti i tim za odgovor na hemijski-biloški-radiološki incident opremljen adekvatnom opremom za takav vid odgovora, kao i tim koji će obavljati prečišćavanje vode.