U Tuzli svečano otvorena višednevna terenska civilna NATO vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda “Bosna i Hercegovina 2017, u kojoj učestvuje oko 150 pripadnika FUCZ

Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće. Scenarij koji je postavljen za vježbu biće izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli gdje će biti smješteni svi međunarodni i domaći učesnici.

FUCZ je uključena u vježbu sa svojim USAR timom koji je opremljen za traganje u ruševinama sa psima, sa geofonima, kamerama, imat će i manuelnu pretragu probijanja zidova, a koristit će i sofisticiranu opremu, kamere, pse, senzore… Imat će i tim za odgovor na hemijski-biloški-radiološki incident koji će biti opremljen adekvatnom opremom za takav vid odgovora, kao i tim koji će raditi prečišćavanje vode. Pored toga što su najbrojniji učesnici ove vježbe, pripadnici FUCZ godinu dana su intenzivno radili na njenoj pripremi i organizaciji. Pored toga su i putem svojih stručnih timova za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava, izvršili detaljan pregled svih lokacija na kojima će se izvoditi predstojeća vježba. 

Svečanom ceremonijom danas (25. septembar) je u Tuzli otvorena višednevna terenska civilna NATO vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda “Bosna i Hercegovina 2017“, u kojoj će biti demonstrirana spremnost u spašavanju civila tokom prirodnih katastrofa.

Cilj ove vježbe, koju zajednički organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe NATO-a (EADRCC), je da se poboljša interoperabilnost međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode. Kako je rečeno na otvaranju, ovakve vježbe spašavaju živote i jačaju saradnju među zemljama.

Nakon ceremonije otvaranja vježbe, koja će se na području Tuzlanskog kantona održavati od 25. do 29. septembra 2017. godine, upriličena je i pokazna vježba.

Ovo je EADRCC-ova 17. vježba o upravljanju posljedicama elementarnih nepogoda od 2000. godine, a prvi put domaćin vježbe je BiH. Odluka da se vježba odnosi na poplave i zemljotres zasnovana je na geološkim i ekološkim izazovima sa kojima se suočava BiH. Nakon elementarnih nepogoda u 2014. godini BiH je zatražila pomoć od Euroatlanskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC) kako bi se suočili sa posljedicama poplava i klizišta koji su devastirali veliki dio zemlje.

Na poziv Ministarstva sigurnosti, NATO je u julu 2014. godine poslao svoj tim za civilna pitanja koji je preporučio da se međunarodne obuke i vježbe održe u BiH kako bi se povećala međusobna operativnost između različitih strana koje pružaju pomoć u operacijama spašavanja od katastrofa.

Ovakav scenario za ovogodišnju vježbu EADRCC pod nazivom “Bosna i Hercegovina 2017” će omogućiti sticanje prakse u međunarodnoj saradnji te ojačati mogućnost timova iz različitih zemalja da efikasno rade zajedno, što podrazumijeva široku lapezu aktivnosti i uključuje spašavanje iz vode, potrage u urbanim područjima, medicinske timove te spašavanje i zaštitu od hemijskog, biološkog, radioaktivnog i nuklearnog oružja, kao i timove za dekontaminaciju.

U ovu, do sada po obimu, najveću NATO-ovu vježbu od 2000. godine od kada se izvode (do sada je u regionu održana u Hrvatskoj – 2007. i prošle godine u Crnoj Gori), pored Ministarstva sigurnosti BiH, kao nosioca planiranja, organizacije i izvedbe vježbe, uključeni su još i Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), Kantonalna uprava civilne zaštite TK, Odjel javne sigurnosti Brčko Distrikta, Oružane snage BiH i druge institucije i organi na nivou BiH i nižim nivoima vlasti. U 35 vojnih i civilnih timova iz 34 NATO savezničke i partnerske zemlje učestvuje više od 1.300 osoba. Otprilike polovina osoblja uključenog u vježbu je iz zemlje domaćina – Bosne i Hercegovine, od čega je čak 130 iz FUCZ na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom,  što je oko jedne desetine ukupnih učesnika. Vježbu prati i veliki broj posmatrača iz BiH i iz drugih zemalja, ali i značajan broj predstavnika medija, kako domaćih, tako i međunarodnih.

Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće. Scenarij koji je postavljen za vježbu biće izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli gdje će biti smješteni svi međunarodni i domaći učesnici.

FUCZ je uključena u vježbu sa svojim USAR timom koji je opremljen za traganje u ruševinama sa psima, sa geofonima, kamerama, imat će i manuelnu pretragu probijanja zidova, a koristit će i sofisticiranu opremu, kamere, pse, senzore…  FUCZ će imati i tim za odgovor na hemijski-biloški-radiološki incident koji će biti opremljen adekvatnom opremom za takav vid odgovora, kao i tim koji će raditi prečišćavanje vode.

Pored toga što su najbrojniji učesnici ove vježbe, pripadnici FUCZ godinu dana su intenzivno radili na njenoj pripremi i organizaciji a putem svojih stručnih timova za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava, izvršili su detaljan pregled svih lokacija na kojima će se izvoditi ova vježba.

FUCZ uspostavila je svoj kamp koji neovisno funkcionira. I na dosadašnjim vježbama FUCZ je pokazala zavidne rezultate, pa će se i u ovoj vježbi, kako je kazao direktor Solak, sigurno pokazati u najboljem svjetlu.

“U vježbi učestvujemo u sedam “odgovoraˮ i činimo 10 posto ljudstva cijele vježbe. Ovo će, prije svega, biti naš ispit da li možemo, da li znamo i da li smo se adekvatno pripremili,ˮ rekao je direktor Solak.

Ovakav scenario za ovogodišnju vježbu EADRCC pod nazivom “Bosna i Hercegovina 2017” će omogućiti sticanje prakse u međunarodnoj saradnji i ojačati mogućnost timova iz različitih zemalja da efikasno rade zajedno, što podrazumijeva široku lepezu aktivnosti i uključuje spašavanje iz vode, potrage u urbanim područjima, medicinske timove, te spašavanje i zaštitu od hemijskog, biološkog, radioaktivnog i nuklearnog oružja, kao i timove za dekontaminaciju.