Predstavnik FUCZ uspješno završio kurs za inspektora kontrole kvaliteta humanitarnog deminiranja

Obrađene teme na kursu bile su usklađene sa Standardnim operativnim procedurama (SOP) BHMAC-a iz oblasti kontrole kvaliteta i procedura humanitarnog deminiranja. Ovaj kurs je rezultat prethodno potpisanog sporazuma između Oružanih snaga BiH i FUCZ, ali i dio svakodnevnih aktivnosti pripadnika FUCZ s ciljem obučavanja i jačanja svojih tehničkih i stručnih kapaciteta kako bi odgovorili na sve moguće buduće izazove.

U organizaciji Oružanih snaga BiH u Sarajevu, u kasarni Rajlovac, je održan kurs za  inspektora kontrole kvaliteta humanitarnog deminiranja (IKK)  u ukupnom trajanju od 17 radnih dana.

Na kursu je bio prisutan 21 polaznik iz raznih bh. organizacijskih struktura a iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) kurs je pohađao Sabahudin Spahović. Obrađene teme na kursu bile su usklađene sa Standardnim operativnim procedurama (SOP) BHMAC-a iz oblasti kontrole kvaliteta i procedura humanitarnog deminiranja.

Ovaj kurs je rezultat prethodno potpisanog sporazuma između Ministarsva odbrane BiH sa FUCZ, ali i dio svakodnevnih aktivnosti pripadnika FUCZ s ciljem obučavanja i jačanja svojih tehničkih, stručnih  i kadrovskih kapaciteta kako bi odgovorili na sve moguće buduće izazove.