Predavači FUCZ učenicima srednje i osnovnih škola u Mostaru i Sarajevu održali časove upozoravanja na mine

Cilj upozoravanja na mine među školskom populacijom je bio da se učenicima osvijesti problem postojanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u našoj okolini, te da im se daju uputstva kako da se ponašaju kada dospiju u potencijalno opasnu situaciju.

U okviru izvođenja aktivnosti upozoravanja na mine predavači iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) održali su časove u osnovnoj i srednjim školama u Mostaru i Sarajevu.

U Mostaru je upozoravanje na mine provedeno u Osnovnoj školi “Ivan Gundulić” učenicima od 6. do 9. razreda i učenicima Srednje medicinske škole “Sestara milosrdnica”. U Sarajevu je ova aktivnost provedena u Osnovnoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” učenicima 9. razreda i učenicima koji pohađaju planinarsku sekciju u ovoj školi.

Cilj upozoravanja na mine među školskom populacijom je bio da se učenicima osvijesti problem postojanja mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava u našoj okolini, te da im se daju uputstva kako da se ponašaju kada dospiju u potencijalno opasnu situaciju.

Svjesni opasnosti od mina i važnosti kontinuirane edukacije, predavači FUCZ nastavljaju sa provođenjem aktivnosti upozoravanja na mine, a također su na raspolaganju nastavnicima i voditeljima sekcija da svojim znanjem upute učenike kako da se sigurno ponašaju u potencijalno rizičnom okruženju.