Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sljedeće intervencije na gašenju požara i to:

– od 07:00 do 13:00 sati na Gubavici gorjela trava i nisko rastinje,

– od 07:20 do 10:50 sati u Vranjevićima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:55 do 16:45 sati u Južnom logoru gorjela trava i rastinje,

– od 20:20 do 21:40 na Buni pilanje stabla koje gori,

– od 20:21 do 21:25 sati u naselju Opine gorjela trava i nisko rastinje,

– od 21:36 do 00:50 sati u Drežnici gorjela trava i rastinje,

– od 23:05 do 23:45 satiu Raštanima gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 00:10 do 00:35 sati ponovo u Raštanima gorio otpad i trava.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je sljedeće intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:10 do 09:40 sati na Krčevinama vatra zahvatila voćnjak,

– od 10:10 do 11:50 sati u Gabela Polju gorjela trska i nisko rastinje,

– od 12:30 do 13:00 sati u Višićima, na nasipu uz rijeku Krupu, gorjela trava i rastinje,

– od 12:50 do  20:15 sati na Šurmancima brdu gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 15:45 do 17:00 sati u Višićima uz rijeku Krupu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:30 do 18:35 sati u Gabeli gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 21:30 do 23:45 sati u Šurmancima gorjela šuma,

– od 22:10 do 22:40 sati u Strugama gorjela trava i nisko rastinje,

– od 23:10 do 23:50 sati u Ševač Njivama gorjela trava i nisko rastinje,

– od 00:00 u Šurmancima gori šuma i nisko rastinje na tri različite lokacije u blizini kuća, koje su brzom intervencijom vatrogasaca spašene. Požar je i dalje aktivan.

Općina Stolac. Dana 20.08 2017 god. u 21:30 sati prijavljen požar na području Poplati. Gori šuma, trava i rastinje. Požar je i dalje aktivan.

Općina Neum. Dana 19.08 2017god. u 16:30 sati zapalila se kuća u ul. Hrvatskih velikana. Zabilježena je manja materijalna šteta.

U 20:20 sati izbio požar u selu Vininima, gorjela trava i rastinje, ugašeno u 22:40 sati.

Dana 21.08.2017god. u 01:30 sati izbio požar kod sela Prapratnica, gori trava i rastinje. Požar je aktivan.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 17:40 do 19:00 sati u naselju Žuglići, MZ Ostrožac, gorjelo smetljište.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 12:30 do 13:05 sati u Međugorju gorjela trava i rastinje,

– od 13:00 do 13:55 sati u Međugorju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:10 do 15:05 sati u Vionici gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:00 do 22:00 sati u Hamzićima gorjela smrika, trava i rastinje,

– od 13:00 do 22:30 sati u Međugorju, kod Ćenakola gorjela smreka, trava i rastinje.

Općina Ravno. Dana 17.08.2017.godine, u kasnim popodnevnim satima od udara groma, izbio je požar na brdu Lisac. U subotu 19.08.2017.godine, isti se proširio prema selima VOJEVIĆI, ZAGORAC i TRNČINA. Vatra je došla do samih kuća, ali uz veliku požrtvovanost vatrogasaca i mještana, kuće su spašene. Dana 20.08.2017.godine,  nošen jakim vjetrom, požar se proširio u suprotnom smjeru prema selima BATINE, ŠIJAKOVIĆI i GORNJA TREBINJA. Krajnjim naporom vatrogasaca i mještana sela su odbranjena.

Trenutno požar je pod kontrolom. Još ponegdje tinja, što uključuje mogućnost ponovnog aktiviranja zbog jake bure koja trenutno puše. Opožarena površina je oko 1020 ha šume i niskog rastinja. Pojedina sela nemaju električnu energiju, jer je izgorjelo više od 20 stubova visokog napona.  Isti će tokom dana biti zamijenjeni, prema informaciji dobijenoj  iz preduzeća Elektro Ravno.

U gašenju požara uz DVD Ravno sa 2 vozila i 6 vatrogasaca, svo vrijeme pomagali su Vatrogasno društvo Slano i Vatrogasno društvo Dubrovnik sa po 2 vozila i po 6 vatrogasaca, te Vatrogasno društvo Neum sa 1 vozilom i 3 vatrogasca, kao i više od 60 mještana.

Kanton 10.

Općina Drvar. Prema informacijama od Općinske službe CZ Drvar i šumarije Drvar, požar na prostoru planine Jadovnik i dalje je aktivan. Zbog kiše koja je sinoć padala u manjim količinama predpostavlja se da je intenzitet požar umanjen.

Trenutno na požarištu nije nitko prisutan niti ga gasi.

Općina Tomislavgrad. Dana 21.08.2017.godine, u 00:30 sati, došlo do požara otvorenog prostora u mjestu Zidine. Gorjela je suha trava i nisko rastinje. Intervencijom Vatrogasnog društva Tomislavgrad, požar je ugašen oko 02:00 sata.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški.  Pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški od 23:40 do 01:30 sati gasili su požare otvorenog prostora na lokalitetima Miletina i Kravice. Opožareno oko 2 ha niskog rastinja i šume,oba su požara ugašena.

Općina Posušje. Požar otvorenog prostora na lokalitetu Vir, koji je jučer bio aktivan, sinoć je ugašen u 23:00 sata. Za sada nije poznata opožarena površina.

Požar na Čvrsnici još uvijek je aktivan, nepristupačan za gasitelje zbog konfiguracije terena i sumnje na minska polja zaostala iz rata.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana 19.08.2017.godine, Profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o pojavi požara na niskom rastinju koji se proširio na šumu u selu Utješinovići, MZ-a Faočići. Odmah po dojavi, u 13:35 sati, dva vozila i pet vatrogasaca  izašli su na lice mjesta, proveli akciju gašenja požara i istu završili naredni dan u 09:00  sati. U akciji gašenja požara učestvovali i mještani i jedan pripadnik Kantonalne uprave za šumarstvo. Na licu mjesta su bili prisutna i dva pripadnika MUP-a BPK-a Goražde.

Dana,19.08.2017.godine, u popodnevnim satima, u selu Zabus, MZ-a Ilovača izbio je požar, koji su ugasili pripadnici JP,, Bosanskopodrinjske šume“.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je tri  intervencije na gašenju požara:

– lokalitet Guvna, gdje je  gorjela suha trava i nisko rastinje, požar ugašen,

– lokalitet Komar, gdje je  gorjelo nisko rastinje i visoka šuma, požar ugašen,

– lokalitet Ovčarevo, gdje je  gorjela suha trava i nisko rastinje, požar ugašen.

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine N.Travnik imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Opara, gdje je gorjela  divlja deponija smeća. Požar ugašen.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf-Uskoplje imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Bojska, gorjela divlja deponija smeća. Požar je ugašen.

Općina Busovača. Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Busovača imalo je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Donji Solakovići, gdje je gorjela  divlja deponija smeća. Požar ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– lokalitet Kerpića, gdje je  gorjela suha trava i nisko rastinje, požar ugašen,

– lokalitet Bešpelj, gdje je gorjela  divlja deponija smeća, požar ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna  jedinica Kakanj  imala je intervenciju u Tičićima, gdje je došlo do požara suhe trave.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane policijske stanice Stari Grad, da je na području Trebevića pronađeno  35 komada puščane municije, a pripadnici policije su istu donijeli u prostorije policijske stanice Stari Grad.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je ispod mosta u rijeci Krivaji pronađena minobacačka granata 80 mm.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je na lokalitetu Komar pronađen jedan tromblon.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

VODOSNABDJEVANJE

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Na području općine Tešanj, sistem Kraševo i dalje je na snazi Odluka o I stepenu redukcije.

Općina Olovo. Na području općine Olovo pod redukcijom u vodosnabdijevanju su MZ-e: Dolovi  i  Kruševo.

Općine Žepče i Zavidovići. Vatrogasne jedinice Žepča i Zavidovića i dalje povremeno vrše dostavu vode ugroženom stanovništvu lokalnih seoskih vodovoda. Zbog nedostatka vode u pojedinim seoskim naseljima Općinska profesionalna vatrogasna jedinica Zavidovići tokom vikenda vršila je pojačanu dostavu vode ugroženom stanovništvu.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode u MZ Bukve, naseljeno mjesto Putkovići sa istakanjem u   rezervoar dva puta sedmično, za naselje Nadioci jedan put sedmično i DVD Vitez u naselje Bukve tri puta sedmično po programu odvoza vode sa istakanjem u bazen.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, zbog zbog očekivanih jačih udara vjetra, koji će iznositi od 40 do 50 km/h, za danas je  izdao Žuti meteoalarm za područje Hercegovine i zapadne Bosne.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE