Deminerski tim FUCZ – “Žepče B” očistio još 11.112,00 m² sumnjive površine na lokaciji Bejići-Ćilarnice u općini Usora

U toku deminiranja terena na ovoj lokaciji deminerski tim “Žepče B” pronašao je osam mina. Završetkom ovog zadatka, odnosno čišćenjem poljoprivrednog zemljišta, lokalnoj zajednici je na korištenje vraćena veća površina zemljišta, stvoreni su uslovi za rekonstrukciju puteva, vodovoda, elektro-eneregetske mreže i povratak prijeratnog  stanovništva na ovo područje.

Na lokalitetu Bejići-Ćilarnice u općini Usora, deminerski tim FUCZ – “Žepče B”, kombinovanom manuelnom metodom očistio je 11.112,00 m² sumnjive površine.

Tokom izvođenja deminerskih radova na ovom zadatku pronađeno je osam mina, i to mina PMA-1, dvije mine PMA-2, dvije mine PMA-3, PROM-1, upaljač mine PMR-2A i PMR “Čapljinka”.

Prethodno su u okviru dosadašnja tri zadatka (Bejići-Ćilarnice 2, Bejići 1 i Bejići 2) na ovom lokalitetu deminerski timovi FUCZ očistili 308.898,00 m² sumnjive površine na kojoj je planirana obnova porušenih objekata. Pošto je okolno zemljište ostalo rizično nije bio moguć održivi povratak a oni povratnici koji su se na ovo područje vratili još 2000. godine do danas su živjeli bez električne energije.

Završetkom ovog zadatka, odnosno čišćenjem poljoprivrednog zemljišta, lokalnoj zajednici je na korištenje vraćena veća površina zemljišta, stvoreni su uslovi za rekonstrukciju puteva, vodovoda, elektro-eneregetske mreže i povratak prijeratnog  stanovništva na ovo područje.