Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.07.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica.

Općinski načelnik je u skladu sa preporukom viših organa i na prijedlog Općinskog štaba civilne i protivpožarne zaštite donio Odluku o proglašenju prirodne i druge nesreće na području MZ Doljani i MZ Jablanica II, čime su se stekli uslovi za angažovanje svih raspoloživih kapaciteta preduzeća i građana sa područja Općine Jablanica i njihovo stavljanje u funkciju gašenja požara.

Stanje na požarištima u Jablanici je stabilizirano, nakon padavina kiše u petak u popodnevnim satima, te cjelodnevnih akcija pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, šumara, planinara i GSS-a u cilju zaustavljanja prodora požarne linije na lokalitetu Veliko Sljeme i širem rejonu prema Plasi. Naime, nakon što su u petak neutralisani zaostali požarni čvorovi u predjelu Sljemena, došlo je do razbuktavanja požarnog čvora u nižim dijelovima, prema podnožju Plase, te je osoblje je preusmjereno na pružanje pomoći vatrogascima u rejonu prema Plasi. Podršku u snabdjevanju vodom i opremom, te u razmještaju ljudstva pružile su Oružane snage BiH.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 06:45 do 08:45 sati, na Gubavici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 07:10 do 18:10 sati, na Ravnicama (Podveležje), gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:50 do 12:30 sati, u Potocima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:00 do 15:45 sati, na lokalitetu Žulja – Kamena, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:20 do 15:45 sati , u naselju Humi, gdje je gorjela trava,

– od 16:55 do 17:15 sati, u Podhumu, gdje je gorjela trava i otpad,

– od 17:45 do 01:20 sati, na lokalitetu Kamena – Žulja, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:08 do 20:55 sati, na Gorancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 22:40 do  23:40 sati, na putu Blagaj – Kosor, gdje je gorjela trava,

– od 23:36 do 01:10 sati, na Gubavici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 01:15 do 01:45 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela napuštena baraka,

– od 02:30 do 02:45 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencija na gašenju požara i to:

– od 14:35 do 22:00 sati, na Crnom brdu između naselja Crnići, Jasenica i Stubica, gdje je gorjela šuma i visoko rastinje u liniji od 2 km,

– od 16:40 do 17:15 sati, u Klepcima, gdje je između kuća, gorjelo rastinje,

– od 19:50 do 20:45 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava,

– od 21:30 do 21:55 sati, u Višićima, gdje je gorjeo biljni otpad,

– od 22:03 do 22:32 sata, u Zvirovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 00:10 do 01:05 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava,

– od 01:28 do 02:35 sati, u Bobanovu selu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervenciju u vremenu od 19:10 do 19:40 sati, u Teskeri, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Posušje.    Požar od  juče, u Podzavelimu (Posušje) vjetar je prenio na teritorij općine Tomislavgrada. Vatrogasna jedinica općine Posušje nema tačne informacije o tom požaru.

– U Zagorju požar na nepristupačnom terenu i nije ga moguće gasiti. Vatrogasna jedinica općine Posušja  dežura na terenu. Nema opasnosti za nikakve objekte.

Pripadnici vatrogasne jedinice općine Posušje jutros u 06:00 sati, su krenuli u obilazak požarišta na lokalitetu Zagorje, koji je aktivan od prethodnog dana. Gori trava i nisko rastinje daleko od komunikacija i  naselja na nepristupačnom terenu. U intervencij je pet vatrogasaca s dvije vatrogasne cisterne. Zbog konfiguracije terena obim požarišta za sada je teško procjeniti.

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 08:20 do 11:00 sati, u mjestu Trnova, gdje je gorjela šuma. Požar je gasilo pet vatrogasca s dva vozila,

– od 15:30 do 22:10 sati, u mjestu Trnova, gdje je gorjela šuma. Požar je gasilo sedam vatrogasaca s dva vozila,

– od 18:00 do 20:15 sati, u mjestu Vrhpolje, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom,

– od 19:00 do 20:00 sati, u mjestu Batikovci, gdje je gorjela  elektro instalacija u kući. Intervenisala su tri vatrogasca s jednim vozilom,

-od 22:10 do 00:35 sati, u mjestu Kijevo, gdje je gorjela  trava i nisko rastinje. Požar su gasila pet vatrogasaca s dva vozila.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 16:00 do 17:23 sati, u mjestu Veliki Badić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:30 do 13:37 sati, u mjestu Gornja Koprivna, gdje je gorjela je borova šuma. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom,

– Od 19:15 do 20:45 sati, u mjestu Hamu lići, gdje je izbio požar na stambenom objektu-kući. Požar su gasila četiri vatrogasca s dva vozila. Povrijeđenih lica nije bilo.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja u Gornjoj Tuzli i Debelom Brdu.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara niskog rastinja u Čekanićima i Čehajama.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervencije na gašenju šumskog požara u Čeranićima i Bokavićima, te na gašenju požara niskog rastinja u Bokavićima.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je  osam manjih intervencija; jedna na gašenju šupe, jedna na ispomoći kod gašenja objekta na Brusu i šest intervencija na gašenju trave i niskog rastinja.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je prijave o pronalasku NUS-a od OSCZ Gračanica (PMA-2A 1kom) i Sapna (tenkovsko pancirno zrno). O ovim prijavama  obaviješten je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

„A“ i “B“ tim za deminiranje Tuzla su angažovani kao ispomoć na gašenju požara u Jablanici.

Općina Kalesija

Nastavljen je proces deminiranja na zadatku Kalesija Grad-Olanovica 1D. Radove na deminiranju izvodi mašinski tim FUCZ.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic.

U 14:50 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane CZ Konjic o pronalasku NUS-a. O ovoj informaciji obaviješten je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura izdao je Žuto upozorenje za HNK, Kanton Sarajevo i Kanton 10, a za područje Krajine i Sjeverne Bosne Narandžasti  meteoalarm.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE