U Sarajevu završena radionica za glasnogovornike institucija u BiH na temu odnosa sa medijima

U Sarajevu je od 9. do 11. 12. 2015. godine održana obuka (radionica) na temu Media operacije (Media Ops) za glasnogovornike institucija u Bosni i Hercegovini koje su prve u odgovoru na katastrofu, a aktivnosti su vodili oficiri 77. brigade Armije Velike Britanije.

Radionica je izvedena u cjelinama: Medijske operacije koje sprovodi Ministarstvo odbrane Velike Britanije, studije slučajeva medijskih operacija, društveni mediji, tehnika intervjua i medijska pažnja, konferencije za medije i medijske kuće, ključni savjeti.

Planirano je da ova radionica ima praktični nastavak u predviđenoj vježbi na temu vanredne situacije (poplava) koja će se u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj održati u februaru i martu 2016. godine.

U radu radionice učestvovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i studenti.

Ovo su aktivnosti koje su vezane za incijativu NATO-a za izvođenje vježbe odgovora na katastrofu u Bosni i Hercegovini u razdoblju 2016-2017. godina, a obuka je nastavak vježbe CIVIL BRIDGE 14B koja se održala u Sarajevu u martu ove godine.

Radionica je održana u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a Federalnu upravu civilne zaštite predstavljala je Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnos s javnošću.

{loadposition 2015-12-15}