Predstavnici FUCZ u Podgorici učestvovali na obuci državnih službenika na temu “Smanjenje rizika od katastrofa”

U okviru projekta “Prekogranična saradnja u zaštiti od požara i vatrogastvu”, u Podgorici je, od 14. do 17. decembra 2015. godine, održana obuka državnih službenika zaposlenih u sistemu zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore na temu “Smanjenje rizika od katastrofa” (DRR – Disaster Risk Reduction).

Obuku su prošla 23 službenika, i to 12 iz Direktorata za vanredne situacije MUP-a Crne Gore i 11 iz Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Instituta za zaštitu od požara i eksplozije (INZA) iz Sarajeva.

Tokom obuke učesnici su imali priliku da čuju više informacija o ključnim konceptima DRR-a, komponentama upravljanja rizicima od katastrofa, upravljanjem rizicima na lokalnom nivou kao osnovi za DRR, identifikaciji, procjeni i praćenju rizika, adaptaciji na klimatske promjene, formulaciji planova i strategija i međunarodnoj saradnji u ovoj oblasti.

{loadposition 2015-12-21}

Pored unapređenja znanja i vještina za smanjenje rizika od katastrofa, cilj obuke je bio i unapređenje prekogranične saradnje, razmjena iskustava i najboljih praksi između institucija koje se bave zaštitom i spašavanjem u vanrednim situacijama kao i njihovih uposlenika koji su se često suočavali sa istim zadacima i izazovima.

Predavači na treningu su bili Cvetka Krajic Tomin iz Slovenije i Vlatko Jovanovski iz Makedonije, međunarodni konsultant iz DRR-a.

Ova obuka predstavlja početni modul edukacije na navedenu temu, u okviru koje će se napredni kurs za iste polaznike organizovati početkom 2016. godine u Bosni i Hercegovini.