Učesnicima kampa za mlade u Sanskom Mostu pripadnici FUCZ kroz pokaznu vježbu demonstrirali spašavanje i evakuaciju unesrećenog

Kamp je imao mirovni i međuetnički karakter, a okupio je 50 srednjoškolaca uzrasta od 16 do 20 godina iz cijele Bosne i Hercegovine koji su po prvi put iskusili kampovanje u šatorima uz svakodnevno učenje i zabavu. S ciljem  popularizacije uloge civilne zaštite, trećeg dana kampa, pripadnici FUCZ učesnicima su održali predavanje o civilnoj zaštiti, njenoj svrsi i organizaciji, o volonterizmu i mreži volontera FUCZ, predstavili su opremu koja se koristi u akcijama spašavanja i kroz simulaciju vježbe demonstrirali potragu za nestalim sa upotrebom pasa, lociranje unesrećenog sa upotrebom drona, izvlačenje zalutalih iz minskog polja, te evakuaciju sa nepristupačnog terena.

Organizacija “Youth for Peace” (Mladi za mir) sa sjedištem u Sarajevu, u saradnji sa Američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini, od 16. do 24. jula 2018. godine u Kruharima kod Sanskog Mosta organizovala je kamp za mlade “Working Together, Winning Together – WT2)” (Radi zajedno, pobijedi zajedno).

Kamp je imao mirovni i međuetnički karakter, a okupio je 50 srednjoškolaca uzrasta od 16 do 20 godina iz cijele Bosne i Hercegovine koji su po prvi put iskusili kampovanje u šatorima uz svakodnevno učenje i zabavu.

S ciljem  popularizacije uloge civilne zaštite, trećeg dana kampa, pripadnici FUCZ učesnicima su održali predavanje o civilnoj zaštiti, njenoj svrsi i organizaciji, o volonterizmu i mreži volontera FUCZ, predstavili su opremu koja se koristi u akcijama spašavanja i kroz simulaciju vježbe demonstrirali potragu za nestalim sa upotrebom pasa, lociranje unesrećenog sa upotrebom drona, izvlačenje zalutalih iz minskog polja, te evakuaciju sa nepristupačnog terena.

Organizaciju “Youth for Peace” čine mladi različitih religijskih i etničkih skupina u BiH čiji je cilj da promoviše dijalog, međureligijsku i međuetničku saradnju, spriječi nasilje svake vrste i kreira kulturu mira, pravde i suživota. Ova organizacija kroz svoje aktivnosti želi imati osnažene mlade ljude koji će biti inicijatori i nosioci pozitivnih promjena, gradeći društvo jednakih mogućnosti bez predrasuda, s ciljem stvaranja bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini.

Učesnici kampa pokazali su veliko interesovanje za predavanja i za simulaciju akcije spašavanja što je bila prilika da se kod mladih ljudi probudi svijest o važnosti civilne zaštite ali i da usvoje znanja o tome kako se ponašati u slučaju prirodnih i drugih nesreća, koga i na koje brojeve pozvati, posebno u slučajevima ako se nađu u minskom polju ili primijete minsko-eksplozivna sredstva.

Ovo je bila prilika da Organizacija “Youth for Peace” i FUCZ, nakon ovog uspješnog Kampa, i u budućnosti nastave sarađivati na realizaciji ovakvih i sličnih projekata.