Održani kursevi za operatore za uklanjanje kasetne municije i vođe timova

Održani kursevi za operatore za uklanjanje kasetne municije i vođe timova

U organizaciji FUCZ, od 04. do 19.2.2016. godine, održani su kursevi za operatora za uklanjanje kasetne municije i za vođu tima.

Ova obuka, čiji je teoretski dio održan u prostorijama FUCZ u Sarajevu, a praktični na poligonu kasarne Rajlovac, pohađalo je i uspješno završilo 57 polaznika, pripadnika FUCZ, od čega za operatora za uklanjanje kasetne municije 45, a za vođu tima 12 polaznika.

Predavanja i izvođenja praktičnih vježbi obavili su stručnjaci FUCZ prema nastavnom planu i programu obuke koji je usaglašen sa Standardom BiH (Poglavlje I Obuka), a težište u realizaciji obuke je bilo usmjereno na realizaciji planiranih sadržaja, tehničkim i sigurnosnim procedurama.

Obučavanje dodatnih operatora za uklanjanje kasetne municije i vođa timova ubrzat će rješavanje problema čišćenja mina u BiH, posebno kada se zna da trenutna veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.176,50 km2 ili 2,3 {a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} u odnosu na ukupnu površinu BiH.

Kroz operacije sistematskog izviđanja definisano je 9.185 minski sumnjivih mikrolokacija na kojima se, prema procjenama, nalazi oko 120.000 mina/NUS-a, dok trenutna veličina sumnjive površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 8,76 km2.

{loadposition 2016-02-23}