Deminerski tim FUCZ “Goražde B” završio zadatak deminiranja u Kazagićima kod Goražda

Deminerski tim FUCZ “Goražde B” završio zadatak deminiranja u Kazagićima kod Goražda

Ukupna površina zadatka na lokaciji Kazagići kod Goražda bila je 72.965,00 m² sumnjive površine, od čega je tehnički izviđeno 72.969,00 m², a manuelno 16.094,00 m². Uklonjena je vegetacija sa 55.375,00 m². Zbog velike strmine terena i guste vegetacije, POEK tim sa dvije prege pregledao je 1.500,00 m².

Površina navedene lokacije je zemljište obraslo šumom pored kojeg prolazi lokalni put do sela Bučje, Vran Potok, Gaj, dok ga stanovništvo sela Kazagići koristi kako bi stigli do parcela i šume. Zbog minirane površine mještani ovih sela, koji su svakodnevno koristili ovaj put, bili su izloženi opasnosti, a deminiranjem taj rizik je otklonjen. U neposrednoj blizini ove lokacije nalaze se sela Hubjeri i Vran Potok, inače gusto naseljena stanovništvom koje se bavi poljoprivredom. Pored ove lokacije prolazi dalekovod (110 kV) koji je u funkciji.

Na dijelu ovog zadatka nalazi se manje klizište koje je aktivno od 2000. godine, pa je sada oslobođen prilaz za njegovu sanaciju. Lokacija je bogata lovnom divljači, te je ubuduće omogućeno sigurnije kretanje lovaca.

{loadposition 2016-02-22}