Trideset pripadnika FUCZ u Turskoj uspješno završili obuku za USAR MEDIUM tim po INSARAG smjernicama

Obuka se sastojala od teoretskog dijela  (u trajanju od tri radna dana), te praktičnog dijela rada na terenu (u trajanju od sedam radnih dana). Temema na terenu bio je obuhvaćen rad sa alatima za rezanje i probijanje betona, alati za rezanje čelika, potražne radnje u ruševinama, signalizacija pri radu u ruševinama, medicinsko zbrinjavanje i evakuacija iz ruševina, vještine rada na užadima i spašavanje sa visina, obilježavanje radnog prostora, sigurnosne procedure pri radu u ruševinama, logistička podrška, transport opreme, bezbjednosne mjere i procedure ponašanja sa mogućim rizicima u inostranstvu, kao i teme koje su se nametale kao potreba u toku realizacije obuke. Održana je i noćna vježba sa praktičnim dijelom rada u ruševinama i prolascima kroz ruševine.

Od 03. do 14. septembra 2018. godine 30 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) prisustvovalo je obuci u gradu Ankara, Republika Turska.

Obuka je izvedena za USAR MEDIUM tim (tim za potrage i spašavanje u ruševinama/srednja kategorija bez teških građevinskih mašina) po INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group – Međunarodna savjetodavna grupa za potrage i spašavanje) smjernicama, a izvodili su je instruktori AFAD-a, Turske vladine agencija za vanredne situacije. Teme su bile prilagođene INSARAG smjernicama, a prema potrebama USAR tima FUCZ, koje regulišu način rada na terenu, pripremnu dokumentaciju za podnošenje aplikacije za izlazak na polaganje za INSARAG licencu.

Obuka se sastojala od teoretskog dijela  (u trajanju od tri radna dana), te praktičnog dijela rada na terenu (u trajanju od sedam radnih dana). Temema na terenu bio je obuhvaćen rad sa alatima za rezanje i probijanje betona, alati za rezanje čelika, potražne radnje u ruševinama, signalizacija pri radu u ruševinama, medicinsko zbrinjavanje i evakuacija iz ruševina, vještine rada na užadima i spašavanje sa visina, obilježavanje radnog prostora, sigurnosne procedure pri radu u ruševinama, logistička podrška, transport opreme, bezbjednosne mjere i procedure ponašanja sa mogućim rizicima u inostranstvu, kao i teme koje su se nametale kao potreba u toku realizacije obuke. Održana je i noćna vježba sa praktičnim dijelom rada u ruševinama i prolascima kroz ruševine.

Svi pripadnici USAR tima FUCZ su uspješno završili obuku za što su dobili i odgovarajuće certifikate od strane AFAD-a.

Na kraju obuke sa predstavnicima AFAD-a načelno su dogovoreni dalji koraci za nastavak obuke, pa je potrebno razmotriti mogućnost i način dalje saradnje u oblasti obuke i pripremne dokumentacije za podnošenje aplikacije.