Timovi FUCZ deminiranjem lokacije “Put Gornja Drežnica-Karamanovi klanci” završili jedan od najsloženijih zadataka na području Federacije BiH

S obzirom na sve specifičnosti ovog deminerskog zadatka, kao što su:  položaj (uski, trakasti, dugačak zadatak), udaljenost od magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar (oko 16 km) i do najbliže bolnice, te prisustvo protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i činjenicu da je 1995. godine vojnik SFOR-a vozilom aktivirao protivtenkovsku minu pri čemu je stradao, ovo je bio jedan od najsloženijih deminerskih zadataka na području Federacije BiH. Očišćena je ukupna površina zadatka od 67.964,00 m² sumnjive površine. Na zadatku je pronađeno 11 mina, i to: sedam PT mina TMM-1, tri PP mine PMR-Čapljinka i PP mina MRUD.

Četiri deminerska tima Federalne uprave civilne zaštite (“Mostar B”, “Livno B”, Deminerski tim za tehničko izviđanje i “Sarajevo B”), završili su deminiranje regionalnog puta R-851 Konjsko-Karamanovi klanci-Gornja Drežnica koji se nalazi na tromeđi između Jablanice, Posušja i Mostara.

Prije početka izvođenja deminerskih operacija osigurani su uslovi za eventualnu medicinsku evakuaciju ranjenih uz pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH zbog kopnene udaljenosti do bolnice u Mostaru. Uređeni su heliodromi na dvije lokacije, kao i helidrom za slijetanje helikoptera na objektu Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” u Mostaru. Osim toga, izvršena je dodatna obuka deminerskog osoblja u pogledu upoznavanja sa postupcima i procedurama u slučaju aktiviranja i korištenja helikopterskog transporta povrijeđenih deminera.

Po potrebi su u ovoj operacije deminiranja bili uključeni i Mašinski tim za uklanjanje ruševina (Plant tim) sa oklopnim bagerom radi uklanjanja obrušenog kamenja na stazi puta, kao i za skidanje površinskog sloja kojeg su demineri prethodno pregledali. Radovi na ovom deminerskom radilištu izvedeni su manuelnom metodom (metal detektor-pipalica) i to iz oba pravca trase puta.

Loše vremenske prilike uslovile su prekid radova i zimsku pauzu u periodu od kraja decembra 2016. do polovine februara 2017. godine, kada je na zadatku angažovan deminerski tim “Sarajevo B”, jer u tom periodu nisu mogli raditi na deminerskom zadatku na brdu Žuč u Sarajevu, a deminerski timovi iz Mostara povučeni su na druge zadatke u Mostar i u Čapljinu. Početkom marta 2017. godine na ovom zadatku je ponovo angažovan deminerski tim sastavljen od deminera iz mostarskih timova, a od polovine aprila i deminerski tim “Livno B” koji su radili iz pravca Blidinjskog jezera. Krajem aprila u dogovoru sa Regionalnim uredom BHMAC-a Mostar izvršeno je uzorkovanje prvog dijela zadatka prvenstveno zbog bujanja vegetacije i oslobađanja markirnog materijala koji je korišten za obilježavanje dostignutih granica na deminerskom zadatku.

Očišćena je ukupna površina zadatka od 67.964,00 m² sumnjive površine. Na zadatku je pronađeno 11 mina, i to: sedam PT mina TMM-1, tri PP mine PMR-Čapljinka i PP mina MRUD.

S obzirom na sve specifičnosti ovog deminerskog zadatka, kao što su:  položaj (uski, trakasti, dugačak zadatak), udaljenost od magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar (oko 16 km) i do najbliže bolnice, te prisustvo protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i činjenicu da je 1995. godine vojnik SFOR-a vozilom aktivirao protivtenkovsku minu pri čemu je stradao, ovo je bio jedan od najsloženijih deminerskih zadataka na području Federacije BiH.

Čišćenjem ove lokacije, koja je predata na korištenje krajnjem korisniku – Gradu Mostaru. uspostavila se komunikacija sa mjestima Rakitno i Posušje i dalje prema Republici Hrvatskoj, kao i prema turističkoj destinaciji na Blidinju.