Predstavnik japanske agencije JICA-e posjetio FUCZ

Predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) posjetio FUCZ

Tsuyoshi Goto, predstavnik JICA-e (Japanese International Cooperation Agency) i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH posjetili su Federalnu upravu civilne zaštite.

Kako su u periodu od 2017-2019. godine planirane posjete i obuke službenika operativnog nivoa, predstavnik JICA-e je dodatno upoznat sa ulogom, nadležnostima i resursima FUCZ. Na kraju svake obuke i završene posjete vršit će se procjena, te dogovoriti tema za narednu obuku.

Cilj ove posjete je poboljšanje bezbjednosti građana i uspostava sigurnog okruženja u vanrednim situacijama.

Posjeta je nastavak aktivnosti tehničke saradnje i pomoći u unapređenju podrške upravljanja rizicima od katastrofa iz 2015. godine.

{loadposition 2016-02-09}