Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na  gašenju ugljene prašine na površinskom kopu Šićki Brod, požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 13:50 do 15:50 sati, na Bišću polju, gdje je gorio vagon sa kemikalijama.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara  od 19:05 do 20:15 sati, u Tasovčićima, gdje je gorila garaža.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 21:00 do 21:30 sati, pored gradskog stadiona Mokri Dolac, gdje je gorila suha trava, materijalne štete nije bilo.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenicije u mjestu Brus, na uklanjanju elektrostuba koji je pao na putnu komunikaciju, usljed jačeg vjetra, također u ulici Alije Izetbegovića, intervencija na uklanjanju ostataka salonitnih tabli, koje je vjetar skinuo sa krova zgrade. Pričinjena manja materijalna šteta, a povrijeđenih nije bilo.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je interveniciju u mjestu Topuzovo polje, na uklanjanju palog stabla na putnu komunikaciju, usljed jakog vjetra.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je veću intervenciju, u 15:33 sati, na gašenju požara na Mašinskom fakultetu, općina Novo Sarajevo. U gašenju požara učesvovalo je osam vatrogasnih vozila i 28 vatrogasaca. Požar je lokalizovan u 16:18 sati, a likvidiran u 22:38 sati. Pričinjena je materijalna šteta ,a povrijđenih lica nije bilo.

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Kanton 10

Noćas je oko ponoći došlo do ispadanja iz napona 10 kvdv Lištani – Sajković, grad Livno i  Prisoje – Tomislavgrad, općina Tomislavgrad, popravci elektro-mreže  su u tijeku.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je službenu zabilješku od strane PS Bihać, o pronalasku NUS-a, u naselju Lohovo. Radi se o nepoznatom NUS-u.

Tuzlanski kanton

„B“ tim za deminiranje FUCZ Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“, na području općine Banovići.

„B“ tim za deminiranje FUCZ Žepče i Mašinski tim FUCZ,  nastavili su proces deminiranja na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“, na području općine Kalesija.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane Općinske službe CZ Konjic, da se na lokalitetu Spiljana, nalazi neeksplodirana granata većeg kalibra u zemlji, također

– od strane Općinske službe CZ Konjic, pristigla je prijava o postojanju NUS-a, radi se o PROM-u u mjestu Zasljivlje, na lokalitetu „Markovića kosa“.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10, zbog sjevernog vjetra brzine između 25 i 35 km/h sa udarima do 50 km/h, dok se za ostala područja ne zahtjeva posebno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE