Pripadnici FUCZ na poligonu za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a Lapov do kod Konjica uništili aviobombu pronađenu u Kasatićima kod Hadžića

Pronalazak ove bombe su prijavili skupljači otpadnog metala, a nalazila se u minski rizičnoj površini. Deminerski tim FUCZ “Sarajevo B” prethodno je izvršio deminiranje pristupnog puta i površine za manipulaciju. Pronalazak ove bombe su prijavili skupljači otpadnog metala, a nalazila se u minski rizičnoj površini, pa je za njeno uklanjanje bilo potrebno deminirati pristupni put i površinu za manipulaciju od oko 1.000 m2.

Ova neeksplodirana avionska bomba je engleske proizvodnje, a bačena je tokom NATO udara 1995. godine na vojni objekat Žunovnica u čijoj je neposrednoj blizini i pronađena.

Danas (10.04.2017.), u ranim jutarnjim satima neeksplodirana avionska bomba, pronađena u naselju Kasatići kod Hadžića, bezbjedno je transportovana na poligon za uništavanje eksplozivnih sredstava Lapov dol kod Konjica gdje je i uništena.

Pronalazak ove bombe su prijavili skupljači otpadnog metala, a nalazila se u minski rizičnoj površini, pa je za njeno uklanjanje bilo potrebno deminirati pristupni put i površinu za manipulaciju od oko 1.000 m2.

Ova neeksplodirana avionska bomba je engleske proizvodnje, a bačena je tokom NATO udara 1995. godine na vojni objekat Žunovnica u čijoj je neposrednoj blizini i pronađena.

U subotu i nedjelju deminiranje pristupnog puta i površine za manipulaciju izvršio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite “Sarajevo B” nakon čega su izmještanje bombe izvršili timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava „Sarajevo A“ i „Busovača A“. Ovaj dio posla je završen u nedjelju poslije podne, uz poštivanje uputstava o mjerama opreza i sigurnosti koje su građanima za ovu situaciju izdale nadležne strukture civilne zaštite i policije.

Pored pripadnika FUCZ u ovu operaciju su bile uključene agencije svih nivoa vlasti – civilna zaštita općine Hadžići, Pripadnici policijskih stanica Hadžići i Konjic, pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo i  Vatrogasnog društva Tarčin, a podršku operaciji pružio je Drugi helikopterski skvadron OS BiH koji je u pripravnosti imao helikopter za slučaj potrebe medicinske evakuacije.