Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od  18:05 do 20:55 sati, u Podveležju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 01:40 do 03:25 sati, u Podveležju, gdje je gorjeo kamion.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju u vremenu od 10:47 do 11:20 sati, u ul. Tuleg 2, gdje je gorjeo dimnjak.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara, u naselju Mihatovići, gdje je gorjeo dimnjak. Požar je lokalizovan i ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara u vremenu od 19:30 do 20:00 sati, u mjestu Sokolac, gdje je gorjeo električni stub. Na intervenciju su izašla dva vatrogasca s jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Vardište, gdje je došlo je do požara krovne konstrukcije na stambenom objektu. Uzrok požara neispravne elektro-instalacije. Pričinjena je materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo. Požar je ugašen.

Općina Maglaj. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu Stari Grad, gdje je gorjeo dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen.

Općina Visoko. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju požara, u mjestu Topuzovo Polje, gdje je gorjeo dimnjak na stambenom objektu. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu u naselju Malješ je stabilno, i dalje se izvode radovi na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS  

Kanton Sarajevo

Od strane PS Novi Grad, u 18:40 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je u krugu gradske deponije pronađen jedan nepoznat NUS. O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE