Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.09.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom objektu na lokalitetu Lendići. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 13:40 do 14:00 sati u Dužima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na trafo stanicu u naselju Moluhe. Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od policijske stanice Hadžići da je u šumi u blizini naselja Miševići pronađena ručna bomba i pet osigurača za bombe.

O primljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, kao  i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je od policijske stanice Stolac dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– minobacačka granata nepoznatog kalibra, u  ul. Kneza Domagoja – u blizini kuće,

– zrno tenkovske granate u mjestu Njivice, na lokalitetu Trolovina.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

VODOSNABDIJEVANJE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Iz JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać dobili smo obavijest da je 25.09.2017.godine izvršena analiza vode i na osnovu dobivenih rezultata, svi uzorci odgovaraju propisanim uvjetima Pravilnika. Voda sa svih izvorišta koji su pod nadzorom JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać je zdravstveno ispravna.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode u MZ Ahmiće-naselje Pirići dva puta sedmično, a DVD Vitez u naselje Nadioci jednom sedmično po programu odvoza vode.

NATO vježba „Bosna i Hercegovina 2017“

U toku proteklog dana timovi Federalne uprave civilne zaštite su, u okviru priprema vježbe „Bosna i Hercegovina 2017“ radili na pripremi i uređenju pojedinih sajtova i postavljanju šatora za rukovodioce svih sajtova. Osim toga, Tim za tehničku podršku pružao je pomoć Ministarstvu sigurnosti BiH, kao i većini međunarodnih timova-učesnika vježbe u pogledu osiguranja uslova za funkcionisanje svih sadržaja u bazi vježbe, te prevoz delegacija sa 14 vozila.

Nastavljene su redovne aktivnosti na uređenju kampa FUCZ i unapređenja uslova za boravak pripadnika FUCZ, te izvršena nabavka i zanavaljanje rezervi za normalno funkcionisanje ljudstva i opreme.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE