Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju na području Kantona Sarajevo za dan 14.12.2017.godine, do 17:30 sati

POTRAGA ZA UTOPLJENICIMA

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Svi raspoloživi resursi i kapaciteti Federalne uprave civilne zaštite, cijelo vrijeme angažovani su na vršenju potrage za nestalim licima, koja su upala u rijeku Miljacku, dana 13.12.2017.godine. U toku dana u naselju Čekrčići, općina Visoko, pronađeno je jedno tijelo u rijeci Bosni.

U sadejstvu sa drugim strukturama zaštite i spašavanja, pretraživali su korita rijeka Miljacke i Bosne, i još uvijek se nalaze na terenu.

Kanton Sarajevo

U toku dana nastavljena je akcija potrage za dva lica koja su 13.12.2017. godine, upala u rijeku Miljacku, na Dolac Malti, Općina Novo Sarajevo. Intezivno se pretraživala korita rijeka Miljacke i Bosne, od mjesta nesreće pa nizvodno.

U skladu sa procijenjenom situacijom na terenu angažovane su snage zaštite i spašavanja, i to: direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, sekretar i njegovi pomoćnici za mjere zaštite i spašavanja i zaštitu od požara i vatrogastvo i drugi pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 15 pripadnika Gorske službe spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 17 pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, 81 pripadnik DVD-e, 171 pripadnik MUP-a Kantona Sarajevo, te pripadnici općinskih službi civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo i pripadnici organizovanih struktura zaštite i spašavanje iz Federalne uprave civilne zaštite.

Danas, u 11.41 sati, primljena je informacija od operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, da je na području Općine Visoko, u naselju Čekrčići, pronađeno jedno tijelo u rijeci Bosni. Nadležni organi su potvrdili da se radi o tjelu jednog od lica koja su 13.12.2017. godine, upala u rijeku Miljacku, na Dolac Malti,  Općina Novo Sarajevo.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE