Timovi FUCZ na lokalitetu Glamoč kod Goražda iskopali i uklonili 430 mina

Građevinska firma koja je angažovana na poslovima izgradnje puta u petak (10. novembar) u poslijepodnevnim satima prijavila je da su tokom radova na lokalitetu Glamoč u blizini sela Podhranjen u Općini Goražde njeni radnici naišli na nepoznata sredstva za koja su posumnjali da je NUS.

Pripadnici goraždanskog A i B tima FUCZ, zajedno sa Seadom Vranom, šefom Odsjeka za uklanjanje minsko eksplozivnih sredstava FUCZ, izašli su na lice mjesta i započeli sa akcijom pretrage terena, te iskopavanjem i uklanjanjem pronađenih mina. Iskopane su i uklonjene 424 mine PMR 2, pet mina PMA 3 i jedan PROM. U skladu sa standardnim operativnim procedurama ove mine su transportovane, uskladištene a u narednom periodu biće uništene na za to predviđenoj lokaciji.

Građevinska firma koja je angažovana na poslovima izgradnje puta u petak (10. novembar) u poslijepodnevnim satima prijavila je da su tokom radova na lokalitetu Glamoč u blizini sela Podhranjen u Općini Goražde njeni radnici naišli na nepoznata sredstva za koja su posumnjali da je NUS. O ovome su odmah obavijestili Kantonalnu upravu civilne zaštite Goražde (KUCZ), a ona policiju i tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Goražde Aˮ. Tim FUCZ odmah je izašao na lice mjesta i ustanovio da se radi o minama odbačenim i zakopanim nakon posljednjih ratnih dejstava na ovom području, te da postoji sumnja da ih se još nalazi zakopano na ovoj lokaciji.

Kako je u petak bilo kasno zbog mraka nije bilo moguće nastaviti operaciju pretrage terena i uklanjanja mina, tim FUCZ ogradio je ovaj lokalitet a policija ga je obezbjeđivala tokom noći.

Rano ujutro u subotu (11. novembar) pripadnici goraždanskog A i B tima FUCZ, zajedno sa Seadom Vranom, šefom Odsjeka za uklanjanje minsko eksplozivnih sredstava FUCZ, izašli su na lice mjesta i započeli sa akcijom pretrage terena, te iskopavanjem i uklanjanjem pronađenih mina.

Iskopano je i uklonjeno ukupno 430 mina, i to 424 mine PMR 2, pet mina PMA 3 i jedan PROM.

U skladu sa standardnim operativnim procedurama ove mine su transportovane, uskladištene a u narednom periodu biće uništene na za to predviđenoj lokaciji.