Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH za dane 11./12.11.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo
Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju niskog rastinja.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Bosansko-podrinjski kanton
Grad Goražde. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građevinske firme “Okacˮ, koja je angažovana na poslovima izgradnje puta, da su tokom radova na lokalitetu Glamoč, u blizini sela Podhranjen, njeni radnici naišli na nepoznata sredstva za koja su posumnjali da je NUS. O ovome su odmah obavijestili Kantonalnu upravu civilne zaštite Goražde, a ona policiju i tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite “Goražde Aˮ. Tim FUCZ odmah je izašao na lice mjesta i ustanovio da se radi o minama odbačenim i zakopanim nakon posljednjih ratnih dejstava na ovom području, te da postoji sumnja da ih se još nalazi zakopano na ovoj lokaciji. Pripadnici goraždanskog A i B tima FUCZ, započeli su sa akcijom pretrage terena, te iskopavanjem i uklanjanjem pronađenih mina. Iskopano je i uklonjeno ukupno 430 mina, i to 424 mine PMR-2, pet mina PMA-3 i jedan PROM.
U skladu sa standardnim operativnim procedurama ove mine će se transportovati, uskladištiti i u narednom periodu uništiti na za to predviđenoj lokaciji.

Kanton Sarajevo
Općina Centar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građana da je u ulici Himze Polovine u naselju Breka pronađena jedana ručna bomba.
O primljenoj informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE