Održana 29. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na današnjoj sjednici FŠCZ razmatrana je trenutna situacija na požarištima na području Federacije BiH. Zaključeno je da će se ubuduće, u skladu sa procjenom rizika i sezonama periodima u kojima se dešavaju prirodne i druge nesreće, održavati sjednice FŠCZ u proširenom sastavu, sa direktorima i načelnicima kantonalnih štabova civilne zaštite i članovima Vlade FBiH kako bi se što bolje uradila pripremna faza i potrebne aktivnosti kod djelovanja u potencijalnim prirodnim nesrećama. Usvojena je Odluka o nabavci sredstava i opreme kojom se FUCZ odobrava opremanje federalnih specijaliziranih jedinica u okviru Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini.

Danas je (18.08.2017. godine) u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u  Sarajevu održana 29. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba.

Na današnjoj sjednici FŠCZ razmatrana je trenutna situacija na požarištima na području Federacije BiH. Prezentovana je informacija Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa 113. tematske sjednice Vlade FBiH, održane 21. jula ove godine, na kojoj je  i usvojena, o stanju na požarištima i poduzetim aktivnostima na području Federacije BiH s prijedlogom zaključaka koje je FUCZ trebala proslijediti općinskim/gradskim, kantonalnim štabovima civilne zaštite, kantonalnim upravama i općinskim/gradskim službama civilne zaštite, kao i vladama kantona, općinskim načelnicima i gradonačelnicima, radi realizacije tački 7., 8. i 9. navedenog zaključka.

Ovim zaključkom zaduženi su općinski/gradski, kantonalni štabovi civilne zaštite za preduzimanje svih potrebnih radnji i postupaka iz njihove nadležnosti na usmjeravanju i neposrednom organizovanju, provođenju mjera i aktivnosti koji se odnose na zaštitu od požara na njihovom području te da redovno razmatraju stanje u ovoj oblasti i unapređenju mjera zaštite od požara.

Vlada FBiH je na ovoj tematskoj sjednici pohvalila angažovanje pripadnika FUCZ na gašenju požara na planini Čvrsnici u Općini Jablanica i izrazila punu podršku za dalje angažovanje ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava FUCZ.

Načelnik FŠCZ Fahrudin Solak informisao je Štab i o trenutnom stanju na požarištima u Federaciji BiH i aktivnostima koje poduzima FUCZ.

Zaključeno je da će se ubuduće, u skladu sa procjenom rizika u periodima u kojima se dešavaju prirodne i druge nesreće, bez obzira na preporuke koje FUCZ dostavlja kantonalnim upravama civilne zaštite i općinskim službama civilne zaštite, održavati sjednice FŠCZ u proširenom sastavu, sa direktorima i načelnicima Kantonalnih štabova civilne zaštite i članovima Vlade FBiH kako bi se što bolje provele preventivne aktivnosti kao i potrebne aktivnosti kod djelovanja u potencijalnim prirodnim nesrećama.

Razmatran je i usvojen Prijedlog odluke o odobravanju jednokratne novčane pomoći u iznosu od 70.000,00 KM Općini Doboj Istok za saniranje dijela šteta izazvanih poplavama i klizištima na oštećenim stambenim objektima i drugim objektima infrastrukture nastalim usljed prirodne nesreće prouzrokovane poplavama i klizištima.

Na današnjoj sjednici FŠCZ usvojen je Plan o izmjenama i dopunama plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  u  2017. godini.

Stavljene su van snage četiri Odluke FŠCZ  sa sjednice održane 09. maja 2017. godine i donesena nova Odluka o nabavci sredstava i opreme kojom se FUCZ odobrava opremanje federalnih specijaliziranih jedinica u okviru Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini. Ova Odluka odnosi se na nabavku sedam kontejnera za tuširanje sa kompletnom opremom (lavaboi, tuš, kabine, bojleri), sedam kontejnera za WC sa pratećom kompletnom opremom, tri kontejnera za smještaj ljudi i magacinski prostor i sedam spremnika i pumpi za zbrinjavanje otpadnih voda.

Na osnovu izmijenjenih finansijskih stavki iz ovog Plana, prethodni ukupni iznos sredstava za ovu namjenu od 1.200.000 KM zamjenjuje se iznosom od 1.460.000 KM.

Razmatran je i prihvaćen Zahtjev Crvenog križa Federacije BiH za podršku simulacijsko – pokaznoj vježbi koju planiraju održati u septembru 2017. godine u Cazinu (Srbljani) i na rijeci Uni pod nazivom “Zbrinjavanje unesrećenih od posljedica zemljotresa”. Ova obuka i vježba je u okviru realizacije zadataka iz Plana stručnog obučavanja i osposobljavanja Službe zaštite i spašavanja Crvenog krsta/križa FBiH za 2017. godinu.

Radi se o dva projekta, i to Projektu obuke pripadnika Službe zaštite i spašavanja Crvenog krsta/križa FBiH u upravljanju i rukovođenju motornim čamcem (specijalistička obuka) i Projekat vježbe Službe zaštite i spašavanja Crvenog krsta/križa FBiH i ostalih aktera u sistemu zaštite i spašavanja (zbrinjavanje unesrećenih od posljedica zemljotresa).

Odobrena su i finansijska sredstva za realizaciju ove vježbe u iznosu od 9.788,00 KM.