Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:10 do 20:00 sati, na području Kokorine, gorjela je trava, nisko i visoko rastinje,

– od 10:50 do 11:55 sati, na području Opina, gorjela je trava i nisko rastinje,

– od 09:30 sati, na lokalitetu Drežnica-Batačke Lazine-Čvrsnica, i dalje gori nisko rastinje i šuma,

– od 09:48 do 11:00 sati, na Sretnicama, gorjelo je nisko rastinje,

– od 17:15 do 22:00 sati, na području Gubavica – Stanojevići, gorjelo je nisko rastinje,

– od 20:35 do 21:50 sati, na području Kozica, gorjela je trava

– od 23:25 do 02:45 sati, na području Gornjeg Kružnja, gorjela je trava i nisko rastinje,

– U 19:15 sati, šumar javio s terena da je na lokalitetu Drežnica-Batačke Lazine-Čvrsnica požar zahvatio šumu munike i bukve, te se proširio u 2 kraka, jedan prema Velikoj Borovoj Glavi, a drugi prema Posušju.

– Od 07:30 sati, ponovo se aktivirao požar na Kokorini.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervencije, i to:

– u toku dana vatrogasci su intervenirali na više lokacija. Odbranjena su naselja Hotanj, Modrič, Nerezi i dio Tasovčića, gdje je gorjela borova šuma. 

– od 10:00 sati, svim raspoloživim snagama i sredstvima gasi se brdo Gradina. 

Vatrenom stihijom ugroženo je naselje Trebižat, te obiteljske kuće iznad puta M-6, čitavom dužinom od 5 km, prema gradu Čapljini, te naselja Zvirovići i Dretelj. 

Benzinska pumpa „Rebac-benz“, odbranjena je od požara, kao i lokalitet benzinske pumpe „Mališić-benz“, u Zvirovićima,

– od 13:00 do 15:30 sati, u naseljima Jasenica, Dolac, Crno Brdo, gorjela je šuma,

– od 15:30 do 17:30 sati,  na  Bivoljem Brdu, požarište oko obiteljskih kuća. Branjena je kuća po kuća,

– od 13:30 sati, gori u blizini naselja Lokve i Stanojevići. Od 16:00 sati, u gašenje je uključeno 30 pripadnika OS BiH. Kao ispomoć uključili su se vatrogasci iz Ljubuškog i 

Mostara i pripadnici GSS-a, a nakon javnog proglasa, putem lokalnog radija, odazvao se veliki broj mladeži iz naseljenih mjesta Općine Čapljina. 

– U 20:00 sati, ponovo se aktivirao požar u naseljenom mjestu Gornji Šurmanci. Vatrogasci, pripadnici GSS i mještani cijelu noć su nadzirali požarište. 

– Također, cijelu noć, od strane vatrogasnih snaga nadzirala su se požarišta na: Gradini, Dretelju, Modriču i Hotnju. Požari su još uvijek aktivni. 

– od 20:50 do 21:50 sati, u naseljenom mjestu Nerezi, izgorila je kamp kućica u voćnjaku.

– od 23:50 do 00:20 sati, u Tasovčićima gorila trava.

– Od jutros u 06:50 sati, na području Dretelja djeluje helikopter OS BiH.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara, i to :

– od 08:00 do 11:00 sati, u Služnju, gorila trava i nisko rastinje,

– od 12:00 do 15:00 sati, u Čerinu, gorila trava i nisko rastinje. Izgorio jedan vinograd,

– od 15:00 do 23:00 sati, u Bijakovićima, gorila smreka, trava i nisko rastinje.

Požar na Trtlama lokaliziran je oko 24:00 sati. 

– od 18:15 sati, djelovao je jedan helikopter OS BiH, ali je zbog prioriteta gašenja požara u  Čapljini, gdje je bila ugrožena benzinska pumpa „Rebac“, prešao gasiti na područje Čapljine. Drugi helikopter OS BiH stigao je oko 19 sati i izbacio vodu 3 puta. 

Prema najnovijim informacijama aktivan je požar Šurmanci – Bijakovići, a požar na brdu Trtla je lokaliziran, ali nije potpuno saniran, jer se radi o požaru u borovoj šumi.

Općina Konjic. Dana 21.08. 2017.godine,  pripadnici vatrogasne jedinice općine Konjic, imali su 4 intervencije, i to:

– od 12:00 do 20:00 sati, u Donjem Selu. Požar nije do kraja ugašen,

– od 15:15 do 16:30 sati, u mjestu Bijela. Požar je zahvatio cca 2 dunuma površine. U gašenju požara pomogli i mještani,        

– od 15:18 do 17:30 sati, u mjestu Tuščica. Požar je zahvatio površinu od više hektara,                                                                                 – od 12:oo do 21:00 sati, u mjestu Javorik. Opožarenu površinu je teško procijeniti zbog nepreglednosti  terena.U gašenju su bili angažirani i pripadnici „Šumarstva Prenj“ Konjic.

Dana 22.08.2017. godine, vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je dvije intervencije, i to:

– od 07:00 do 17:00 sati, nastavak intervencije iznad Donjeg Sela. Požar je zahvatio površinu od oko 20 hektara, gdje je gorila bukova, borova i hrastova šuma. U gašenju  požara bili su angažirani i pripadnici „Šumarstva Prenj“ Konjic, te

– od 17:00 sati do 22:30 sati, gasili su požar u mjestu Orahovica.

Prema najnovijim informacijama aktivan je požar u mjestu Javorik, gdje gori nisko rastinje i bukova šuma.

Općina Stolac. Aktivan je požar na području mjesta Bačnik (Poplat). Nema prijetnje za kuće i stanovništvo. Vatra se širi nepristupačnim terenom, prema Kruševu.

– Od 23:30 (21.08.2017.god.), do 00:30 sati (22:08.2017.god.), na lokaciji Krajšina, izgorilo 0,5 ha trave i niskog rastinja.

Općina Neum. Lokaliziran požar kod Prapratnice. Vatrogasci su se vratili sa terena u 01:50 sati. 

Općina Ravno. U toku noći vjetar je oslabio, što je pomoglo da se ugasi požar kod Zagorca.     

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. U Širokom Brijegu, vatrogasci su imali dvije intervencije, i to:

– od 18:30 do 20 sati, lokalotet Turčinovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te 

– požar na Brijegu, kod Redžića kuća, gdje je gorjela trava.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Podbila. Vatra je prijetila kućama, koje su odbranjene. 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. DVD-e Gradačac imalo je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 5 dunuma, u naselju Humke. Požar je lokalizovan i ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju od 12:38 do 13:23 sati, u mjestu Kamenica, gdje je gorjela trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom. 

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 05:20 do 06:50 sati, u mjestu Trnovi, gdje je požar bio u pomoćnom objektu (garaži). Pričinjena je veća materijalna šteta, a požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bos. Petrovac, imala je intervenciju od 17:00 do 19:00 sati, u mjestu Vođenica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenice imala je  intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima: Nemila-Orahovička rijeka i Stranjani.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, ugasili su požar trave uz Autoput A1, u naselju Dobrinje, te su ugasili požar na divljoj deponiji otpada, u mjestu Kula Banjer.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, su u mjestu Vinište, intervenisali na gašenju požara dizel lokomotive Željeznica Federacije BiH.

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje. Vatrogasna jedinica općine Gornji Vakuf-Uskoplje, imala je intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu Podgradže, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik, imala je intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu Lupoglava, gdje je gorjela divlja deponija. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je intervencije  na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave, na Hranisavi, gdje su bili angažovani pripadnici Službe za zaštitu od požara u šumama, koja je formirana u KJP-a Sarajevo šume, kao i pet vatrogasaca iz  DVD-e Tarčin.

Kanton 10.

Općina Drvar. Vatrogasna jedinica općine Drvar imala je intervenciju na gašenju požara na loklaitetu Kamenica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasili radnici Šumarije i OpSlCZ-e.

Općina Glamoč. Vatrogasna jedinica općine Glamoč, imala je dojavu u 17.15 sati, o požaru u Škadimu, na relaciji između Glamoča i Kupresa, zbog nepristupačnog terena požar se ne može gasiti.

Općina Kupres. Pripadnici  OpSlCZ-e Kupres i radnici Šumarije, i DVD-e Kupres od 09.00 do 13.00 sati, zalijevali su panjeve na Svitlici, Škadim, koji su ostali od požara na tom terenu, a koji traje još od 10.08.2017.godine.

Općina Drvar. Prema za sada dostupnim informacijama sa terena, požar na planini Jadovnik, još uvijek je aktivan, gdje gori visoka šuma.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je sljedeće intervencije:

– od 08.00 do 10.30 sati, na Bobari, gdje je nagorjelo stablo, koje je otpiljeno i uklonjeno, 

– od11.30 do 12.15 sati, u Podgaju,  gdje je gorjela trava, požar su gasila tri vatrogasca,

– od 16.15 do 17.30 sati, u Grlima, gdje je gorio otpad, požar gasila su dva vatrogasca.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Dana 22.08. 2017 godine, održana je vanredna sjednica Općinskog štaba CZ-e Gradačac, na temu vodosnabdjevanje pitkom vodom, južnih MZ-e: Zelinja Donja i Srednja, Međiđa Donja i Kerep. Donešena je odluka da se nastavi  kontinuirano snabdjevanje pitkom vodom sa 2 cisterne, kao i prethodnih 15 dana. Snabdijevanje vodom cisternama će se po potrebi proširiti i na druge MZ-e.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Na području općine Tešanj, sistem Kraševo i dalje stoji na snazi Odluka o I stepenu redukcije. 

Općina Olovo. Na području općine Olovo u,  MZ-e, Dolovi  i  Kruševo  su pod redukcijom u vodosnabdijevanju. 

Općina Žepče. Vatrogasne jedinice Žepče, Zavidovići i dalje povremeno vrše dostavu vode ugroženom stanovništvu lokalnih seoskih vodovoda. 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e Stari Vitez, i dalje vrši  odvoz pitke vode MZ-e Bukve, naseljeno mjesto Putkovići i naselje Nadioci, dok DVD-e Vitez, dostavlja u naselje Bukve, MZ-e Bukve.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Iz Policijske stanice Ključ, dostavljena službena zabilješka o pronađenom NUS-u, u šumi u mjestu Krasulje. Radi se o projektilu koji je dijelom u zemlji, a dio je vidljiv (željezna krilca). Mjesto pronalaska je obilježeno. 

Tuzlanski kanton

– Pripadnici „A“ Tima FUCZ-e, angažovani su na području Unsko-sanskog kantona.

– Pripadnici „B“ Tima FUCZ-e, nastavljaju proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“ na području općine Banovići.

– Tim „B“ FUCZ-e iz Žepča i Orašja, nastavili proces deminiranja na lokaciji „Rožanj-Jelica“, na području općine Sapna.

– Mašinski tim FUCZ-e, nastavio je proces deminiranja na zadatku „Kalesija Grad- Olanovica 1 d“, na području općine Kalesija.

Općina Lukavac. Iz OpSlCZ-e Lukavac, stigla prijava o postojanju nepoznatog NUS-a.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Dana 22.08.2017.godine, u 12:05 sati, iz PU Čapljina, stigla prijava o pronalasku 1 kom., nepoznatog NUS-a, u mjestu Modrič. 

O primljenim informacijama obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite i vođa Tima Mostar „A“.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, i za danas je izdao Zeleni meteoalarm za područje cijele Federacije BiH. Ne zahtjeva se posebno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE