Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Požar na području Gubavica – Pijesci – Hodbina, i dalje je aktivan, a na nekim dijelovima situacija se pogoršala. Angažovane su sve vatrogasne ekipe kao i DVD Buna, te lokalno stanovništvo. 

Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sljedeće intervencije na gašenju požara i to:

od 12:50 do 13:25 sati, na području Baćevića gašen je požar trave i niskog rastinja,

od 15:35 do 15:45 sati, na Podveležu, na lokalitetu Kokorine gašen je požar trave i niskog rastinja,

od 15:05 do 15:45 sati, u Međinama je gašen požar trave i niskog rastinja,

od 22:50 do 23:45 sati, u Kosoru je gašen požar trave i niskog rastinja,

od 23:45 do 00:15 sati, u Raštanima je gašen požar trave i nisko rastinja,

od 04:10 do 04:50 sati, u Zaliku je gašen požar na zapaljenom otpadu.

Općina Čapljina. U protekla 24 sata, PVJ Čapljina imala je slijedeće intervencije i to:

od 07:15 do 08:30 sati, u Trebižatu je gašen požar trave i niskog rastinja u polju,

od 10:05 do 11:15 sati, u Trebižatu – Bučići, vatra nošena vjetrom prijetila kućama.

od 11:35 do 13:10 sati, u Gabela Polju gašen je požar šaše i rastinja,

od 13:30 do 23:30 sati, od Šuškovog naselja do Domanovića, gorjela je šuma i raslinje. Požar nošen jakim vjetrom zaprijetio je naselju. Od požara su odbranjene  obiteljske kuće. 

od 15:15 do 15:55 sati, na Počitelj brdu gašen je požar trave i niskog rastinja,

od 14:00 sati, požar na brdu Modrič. U požaru gori borova šuma. Ugrožena su  naselja: Hotanj, Nerezi i Tasovčići.

od 15:50 sati, na Jasenici-Crno brdo, gori šuma i nisko rastinje. Požar prijeti kućama.

Od protekle noći aktivan požar na brdu u Šurmancima. Gori šuma i nisko rastinje na tri različite lokacije u blizini kuća, koje su brzom intervencijom vatrogasaca spašene. Vatrogasci su i dalje na terenu, kontroliraju stanje na velikom opožarenom terenu. U dogovoru sa općinom Čitluk i Županijskom Upravom CZ Mostar, upućen je Zahtjev za angažiranje helikoptera OS BiH za gašenje požarišta Šurmanci. Navedeni požar prijeti naselju Bijakovići i Međugorje.

od 19:15 do 20:15 sati, na lokalitetu Krčina-Prčavci gašen je požar u kojem je gorjela trava i nisko rastinje,

od 19.25 do 20:10 sati, u Čeljevu je gašen požar na zapaljenom smeću,

od 19:00 sati, u Gabela polju ponovno gori zapaljena trska. Požar aktivan.

od 21:50 do 22:30 sati, na Nakovnju je gorjela šuma,

od 21:55 do 22:25 sati, u Klepcima je gorjela trava i nisko rastinje,

od 00:15 do 00:55 sati, na Domanovićima je gorjela šuma uz put M-6.

Općina Čitluk. U protekla 24 sata, PVJ Čitluk imala je slijedeće intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja:

od  09:00 do 10:30 sati, u Gornjim Hamzićima,

od 11:40 do 24:00 sati, u Gornjim Bijakovićima,

od 20:30 do 24:00 sati, u Gornjim Bijakovićima,

od 01:00 do 02:45 sati, u Međugorju,

od 03:10 do 06:25 sati, u Služnju,

Aktivni su požari na brdu Crnica prema Bijakovićima i na brdu Trle prema Gornjoj Blatnici.

Općina Stolac. I dalje je aktivan požar na lokalitetu Bačnik. U požaru gori trava i nisko rastinje. Požari na lokalitetu Gornja Paplat, Drenovac, Donja Duboka i Grdojevići su ugašeni.

Općina Neum. Požar kod na lokalitetu sela Prapratnica, Hutovo i Praovice je i dalje aktivan. U požaru gori trava i nisko rastinje, a gašenje otežava jak vjetar. 

Općina Ravno. Stanje na požarištima: Zagorac, Batina i Šijakovići je nepromijenjeno. Požar je pod kontrolom ali i dalje postoji opasnost od širenja požara.

Kanton 10.

Općina Drvar. Prema informacijama od Općinske službe CZ Drvar i šumarije Drvar, požar na prostoru planine Jadovnik i dalje je aktivan. Nošen jakim vjetrom požar se širi. Zahvaćen je veliki dio visoke šume (jela, bor, bukva). Požarna linija trenutno je oko 10 kilometara. I dalje je potrebna pomoć OS BiH na gašenju požara iz zraka.

Zapadno-hercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Dana, 21.08.2017. godine, u periodu od 22:30 do 00:30 sati, u mjestu  Ljubotićima gašen je požar u kojem je gorjela trava, nisko rastinje i šuma. Požar pogasili pripadnici vatrogasne jedinice iz Širokog Brijega.

Općina Ljubuški. Dana, 21.08.2017. godine, vatrogasna jedinica Ljubuški je u periodu od 20:05 do 21:45 sati, u mjestu Pologu gasila požar trave i niskog rastinja. Druga intervencija u mjestu Donji Radišići, u periodu od 00:05 do 01:10 sati, gašen je požar trave i niskog rastinja. 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je jednu intervenciju na gašenju požara u kojeme je gorjelo nisko rastinje u naselju Šićki Brod.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara divlje deponije smeća u naselju Falešići.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća je u periodu od 14:02 do 14:40 sati, u mjestu Vrkašić gasila požar u kojem je gorjela trava i nisko rastinje. 

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica Velika Kladuša imala je intervenciju u periodu od 23:35 do 03:30 sati, u mjestu Kurtići gdje je gorjela stara napuštena kuća. 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica Kakanj je u mjestu Alagići imala intervenciju na gašenju požara suhe trave. Požar ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Kanton Sarajevo

Dana, 21.08.2017. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:
u 08:20 sati, od strane Općinskog operativnog centra CZ Vogošća, u naselju Gora, pronađen jedan nepoznat NUS,

u 14:30 sati, od strane Policijske stanice Novo Sarajevo, u ulici Ruđera Boškovića pronađene su dvije ručne bombe.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedena neeksplodirana ubojna sredstva uklonuli isti dan.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 21.08.2017. godine, u 08:30 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građanina iz naselja Gornje Mazoljice, o pronalasku 100 kom. rudarskih kapsli br 12. U 16:15 sati, iz PS Mostar Jug (Buna) stigla prijava o pronalasku dvije ručne bombe u rijeci Buni, na lokalitetu Podpetak.

Općina Konjic. Dana, 21.08.2017. godine, u 08:40 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Općinske službe CZ Konjic o pronalasku nepoznatog NUS-a, pored Regionalnog puta Borci – Rujište. 

O primljenim informacijama obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokalitetu Višnjica. O primljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao Zeleni meteoalarm za područje cijele Federacije BiH. Ne zahtjeva se posebno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE