Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 24.08.2017.godine, do 16:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Mostar. Aktivni su požari  na Čvrsnici, Podveležju i Hodbini.

Na lokalitetu Drežnica- Batačke lazine na padinama Čvrsnice na nepristupačnom terenu gori  šuma munike i bukve. Požar se širi u  dva pravca, jedan prema Velikoj borovoj glavi , drugi   prema Posušju. Helikopter OS-a počeo je djelovati u 07:40 sati. Nakon 7 preleta helikopter otišao na tankovanje goriva.

Nakon toga helikopter djelovao još sa 9 preleta na velikom i širokom požarištu koje je i na velikoj nadmorskoj visini. Poslije ovog djelovanja treba biti upućen na remont.

Na požarištu su ljudi iz Jablanice i Posušja, te  radnici Šumarstva koji prate stanje na terenu.

Na lokalitetu Podveležja- Kružanj požar je saniran.

Stanje na požarištu Hodbine požar je pod kontrolom, aktivan je  jedan manji dio na već opožarenoj površini.

Trenutno(15:40 sati) je izbio novi požar u Rodoču prema Vardi, na terenu su dvije vatrogasne ekipe.

Općina Čapljina.  Djelomično je aktivan   požar na području Dretelja, pod kontrolom je i saniraju se zaostali dijelovi.

Općina Čitluk. Od 12:30 sati, aktivan je požar u Međugorju (kod „Ćenakola“). Gori trava ,smreka i nisko rastinje u podnožju brda. Vatrogasci su na terenu sa 2 vozila.

Općina Konjic. Aktivan je požar na području Javorika. Na terenu su i pripadnici Šumarstva Konjic. Požar je stabilan i ne širi se dalje. Aktivan je i požar na području Donjeg sela i  Viništa –Gašići. Požar je teško kontrolisati zbog guste šume i strmog terena. Požar se kreće prema Gašića kućama i postoji opravdana opasnost da za kratko vrijeme budu ugrožene kuće i imovina u Gašićima. Vatrogasci i radnici Šumarstva „Prenj“ čine nadljudske napore da lokalizuju požar i spriječe daljnje širenje. Oko 09:00 sati, upućen zahtjev za pomoć u gašenju helikopterom .

Općina Stolac. I dalje je aktivan požar kod mjesta Bačnik. Nema prijetnje za kuće i stanovništvo. Požar se širi nepristupačnim terenom prema Kruševu. Vatrogasci nadziru požarište.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE