Općina Ilidža uručila na korištenje Federalnoj upravi civilne zaštite pet metal detektora za otkrivanje minsko-eksplozivnih sredstava pod vodom

Radi se o dva metal detektora proizvođača “Vallon” sa dodatnom cijevi i zaštitom za elektroniku (tip MW1630B) i tri metal detektora istog proizvođača (tip VMW-1). Svih pet metal detektora namijenjeni su za otkrivanje minsko-eksplozivnih sredstava pod vodom, s mogućnošću korištenja i na kopnu, s tim da se kod korištenja pod vodom dva detektora mogu koristiti do 55, a tri do 30 m dubine. Ovi detektori doprinijet će efikasnijem radu ronilačko-pirotehničkog tima FUCZ a njihova upotreba predviđena je već početkom naredne sedmice u okviru dvije ovogodišnje ekspertne misije uklanjanja i uništavanja avionskih bombi u rijeci Savi u Bosanskom Brodu, koja je već u toku, i misije uklanjanja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava u rijeci Drini kod Goražda (od 27.08 do 10.09) u okviru saradnje tima za specijalne ronilačke aktivnosti Nacionalne policije Češke Republike sa pripadnicima FUCZ.

U prostorijama općine Ilidža, 01.08.2017. godine izvršena je primopredaja pet metal detektora namijenjenih za specijalne zadatke otkrivanja neeksplodiranih ubojnih sredstava pod vodom. Ova oprema, koju je općina Ilidža ustupila na korištenje Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) za potrebe podvodnog deminiranja uveliko će pomoći ronilačko-pirotehničkom timu, a i drugim timovima  FUCZ, u zadacima uklanjanja minsko-eksplozivnih sredstava iz rijeka i jezera zaostalih iz ratova vođenih na ovim prostorima

Radi se o dva metal detektora proizvođača “Vallon” sa dodatnom cijevi i zaštitom za elektroniku (tip MW1630B) i tri metal detektora istog proizvođača (tip VMW-1). Svih pet metal detektora namijenjeni su za otkrivanje minsko-eksplozivnih sredstava pod vodom, s mogućnošću korištenja i na kopnu, s tim da se kod korištenja pod vodom dva detektora mogu koristiti do 55, a tri do 30 m dubine. Ovi detektori doprinijet će efikasnijem radu ronilačko-pirotehničkog tima FUCZ a njihova upotreba predviđena je već početkom naredne sedmice u okviru dvije ovogodišnje ekspertne misije uklanjanja i uništavanja avionskih bombi u rijeci Savi u Bosanskom Brodu, koja je već u toku, i misije uklanjanja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava u rijeci Drini kod Goražda (27.08.-10.09.) u okviru saradnje tima za specijalne ronilačke aktivnosti Nacionalne policije Češke Republike sa pripadnicima FUCZ.