Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Sinoć, u 20:10 sati, Preofesionalna vatrogasna jedinica Konjic, obaviještena je od strane Kantonalnog opertivnog centra CZ-e u Mostaru, da je došlo do širenja požara u mjestu Košuta, kod Boračkog jezera, i da je ugrožena putna komunikacija Konjic-Glavatičevo. Po dojavi na lice mjesta izašla je dežurna smjena PVP-e Konjic, koja je ugasila i natopila vodom mjesta na kojima se požar bio spustio do puta, tako da više nije bilo opasnosti od ugrožavanja prometa. Vatrogasci se u stanicu vratili u 23:20 sati,

– od 10:50 sati, aktivan je požar pored sela Višnjevice, gdje gori hrastova šuma. Teren je nepristupačan za vatrogasna vozila. Jedan dio požara ugašen uz pomoć brentača i lopata, dok drugi dio nije, jer klade i panjevi koji se urušavaju ugrožavaju pripadnike PVP-e. Intervencija je završena u 15:00 sati, a požar je i dalje aktivan,

– od 14:50 sati, došlo je do ponovnog aktiviranja požara na vrhu brda Tranjina. Brzom intervencijom ugašeno je nekoliko panjeva i klada, koje su se bile ponovo zapalile. Intervencija je trajala do 16:10 sati. Ostalo je još par klada da dime na nepristupačnom terenu,

– od 15:10 sati, vraćajući se sa požarišta u Višnjevicama, pripadnici PVP-e Konjic naišli su na početni požar u mjestu Žitače. Požar se brzo širio i uskoro je zahvatio površinu od 6-7 ha. Gorila je borovina, nisko rastinje i voćnjak. Požar se kretao prema samostanu. U ispomoć na gašenju požara pristigla je i rezervna smjena PVP-e sa pratećim vozilom. U intervenciji  učestvovalo  5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila.  Požar lokaliziran u 18:10 sati, te

– od 16:15 sati, izbio je požar u mjestu Hajduci, tako da je lokalni šumar uz pomoć mještana isti uspio ubrzo ugasiti.

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je šest intervencija na gašenju požara, i to:

– od 09:30 do 10:10 sati, na području Fortice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:00 do 16:30 sati, u Podgorju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:10 do 20:30 sati, u Raštanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:50 do 21:25 sati, u ul. Mehe Tase, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 21:40 do 22:05 sati, u  Vrapčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, i

– od 00:30 do 01:30 sati, u Potocima, gdje je gorio otpad.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:30 do 09:00 sati, na Poligonu, gdje su gorjeli trava i otpad,

– od 10:30 do 11:20 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava i makija, i

– od  19:15 do 20:00 sati, u Gabela polju, gorio otpad uz saobraćajnicu.

Općina Prozor/Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor/Rama imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 13:15 do 14:40 sati, u blizini sela Donje Blace, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 17:20 do 18:00 sati, u blizini sela Ometala, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 14:45 d o16:45 sati, u selu Brestica, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:00 do 20:30 sati, na području sela Dobrigošća, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Na osnovu dobivenih informacija od Službe civilne zaštite općine Goražde, u  protekla 24 sata, na području općine Goražde,  zabilježeno je slijedeće:

– Požar u rejonu Zupčića koji je aktiviran 31.03.2017.godine, na nekim dijelovima požarišta još je aktivan, ali ne ugrožava ljude i stambene objekte.

– Dana 03.04.2017.godine Profesionalna vatrogasna jedinica je dobila dojavu o aktiviranju požara na bjelogoričnoj šumi, u reonu Samara. Odmah po dojavi u 13:55 sati, dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom, te jednim pripadnikom civilne zaštite izašli su na lice mjesta i proveli akciju gašenja požara, koji su lokalizovali u 15:02 sati,

– istoga dana, Profesionalna vatrogasna jedinica po dojavi o izbijanju požara gdje je gorjela suha trava i šiblje, u ulici Fočanska, lokalitet Bare, MZ-e Goražde III., izašla je na teren u 15:42 sati, sa tri vatrogasca i jednim motornim vozilom, te su proveli akciju gašenja požara, koji je lokalizovan u 16:20 sati. U akciji gašenja požara učestvovala su i dva mještana. Na licu mjesta bila su prisutna i dva pripadnika MUP-a BPK-a Goražde,

– istoga dana, Profesionalna vatrogasna jedinica po dojavi o izbijanju požara gdje je gorjela suha trava i šiblje u naselju Pargani, MZ-e Goražde III, izašla je na teren u 20:15 sati, sa dva vatrogasca i jednim motornim vozilom, te proveli akciju gašenja požara, koji je lokalizovan u 20:43 sati,

– istoga dana, Profesionalna vatrogasna jedinica je po dojavi o izbijanju požara suhe trave, niskog rastinja i šume, na lokalitetu Nekopi, MZ-e Ilovača, izašla je na teren u  20:18 sati, sa dva vatrogasca i jednim motornim vozilom, te četiri pripadnika JP „Bosansko-podrinjske šume“. Obzirom da se radilo o miniranom području, nisu mogli direktno gasiti požar, već su izvršili presjecanje požarnih linija, kako požar nebi zahvatio veći dio šume, te su akciju završili u 23:30 sati,

– istoga dana, Profesionalna vatrogasna jedinica je po dojavi o izbijanjui požara suhe trave, u naselju Bačci, MZ-e Goražde I, izašla je na teren u 22:16 sati, sa dva vatrogasca i jednim motornim vozilom, te proveli akciju gašenja požara, koji je lokalizovan u 22:45 sati.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihać, imala je intervenciju u mjestu Izačić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 19:00 do 21:00 sati, u mjestu Ćoralići, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom, i

– od 21:00 do 22:00 sati, u mjestu Ivanjska, gdje je gorjelo stovarište klada. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine  Bosanski Petrovac, imala je

intervenciju od 16:15 do 10:00 sati, u mjestu Bravsko, gdje je gorjela trava. Požar su

gasila četiri vatrogasca sa vozilom.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine Bužim, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 15:10 do 16:05 sati, u mjestu Varoška Rijeka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, i

– od 16:30 do 18:25 sati, u mjestu Elkasova Rijeka, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine  Cazin imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

od 17:40 do 18:45 sati, u mjestu Vilenjača, gdje je gorjela trava. Požar gasila dva vatrogasca sa vozilom,

od 19:15 do 20:00 sati, u mjestu Samardžići, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa vozilom,

od 21:50 do 22:50 sati, u mjestu Liskovac, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa vozilom,

od 21:30 do 22:30 sati, u mjestu Mutnik, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa vozilom, i

od 22:45 do 23:50 sati, u mjestu Ćoralići, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Miladije, gdje je na satarom željezničkom kolosijeku gorio napušteni vagon, – u naselju Gornja Tuzla, gdje je gorjelo nisko rastinje, na površini cca 5 dunuma, i

– u naselju Ravna Trešnja, gdje je gorjela divlja deponija otpada.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Banovići. Dana 03.04.2017.godine, vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Berčići gdje je gorio otpad na divljoj deponiji,

– u naselju Omazići, također, požar na divljoj deponiji otpada, i

– na području grada, gdje je gorjelo nisko rastinje, na površini cca 5 dunuma.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i šume, na manjoj površini, u naselju Vida I. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

–  u ulici Armije BiH, na gašenju podrumskih prostorija, i

– dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i dijela šume, u naselju Duboštica. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara na divljoj deponiji smeća, u ulici Kulina bana. Požar je lokaliziran i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u Stranjanima i Vardištu, gdje su ugasili požare trave i niskog rastinja, i

–  na području Čajdraša, gdje su ugasili šumski požar.

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo intervenisala je na gašenju požara i to:

– u naselju Kamensko, na gašenju požara trave i niskog rastinja. Opožarena površina cca 0,01 ha. Uzrok namjerna paljevina. Požar ugasili vatrogasci  i građani sa jednim vatrogasnim vozilom, te

– u ulici Tuzlanska, gdje je bio požar visoke šume  i niskog rastinja. Opožarena površina cca 0,04 ha. Uzrok namjerna paljevina. Požar ugasili vatrogasci, radnici ŠPD-a, i građani, sa dva vatrogasna vozila.

Općina Tešanj. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Tešanj, intervenisala je  u naseljenom mjestu Dobropolje, gdje je gorjena površini cca 1 dunum. Nije bilo povrijeđenih, niti je prouzrokovana materijalna šteta.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara sitnog rastinja, u naseljima Dobrinje i Visočica.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški.  Vatrogasna jedinica Ljubuški, u vremenu od 16:10 do 18:30 sati, imala  je intervenciju na gašenju požara u Gornjim Radišićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, na površini cca 1 ha.

– Požar od juče koji je izbio na Blidinju, je ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Polje/Babjak, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava,

– na  lokalitetu Granice, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava, i

– na  lokalitetu Buselji, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Svi požari su ugašeni.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Mile, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Vitez. Vatrogasci DVD Stari Vitez imala su tri intervencije na gašenju poažara, i to:

– na lokalitetu Počulica, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,

– na lokalitetu Rijeka, gdje je gorjelo nisko rastinje, suho lišće i pomoćni objekat, i

– na lokalitetu Gaćice, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Svi požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Repetitor Gradina, mjesto Turići, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

– na lokalitetu Brankovac, gdje je gorjela suha trava i šuma.

Oba požara su ugašena.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je tri veće intervencije na gašenju požara, i to:

– prva veća intervencija je bila jučer u 13:30 sati, u reonu Bukovika, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma. U gašenju požara učestvovalo je 23 vatrogasca sa tri vozila. Požar je ugašen oko 21:00 sati. Požar je zahvatio oko 10 hektara šume,

– drugu veću intervenciju imali su na gašenju požara u reonu Ribarići, lokalitet Malešići, općina Ilijaš. Požar je još uvijek aktivan. Na terenu se nalazi jedna ekipa PVJ-a, te

– treću veću intervenciju imali su sinoć u 23:03 sati, na Stupu, u ulici Stupska, gdje je došlo do požara u stanu, na šestom spratu zgrade. Požar je lokalizovan u 23:20 sati, a ugašen 23:40 sati. U gašenju požara učestvovalo je 11 vatrogasaca sa tri vozila. Pričinjena je materijalna šteta. Nije bilo povrijeđenih lica.

Osim navedene tri intervencije PVJ-a KS imala je još 10 manjih intervencija na gašenju trave i niskog rastinja.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Služba civilne zaštite Kakanj:

Stanje na klizištu u naselju Malješ je stabilno. I dalje se izvode radovi na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište je za sada stabilno.  Pumpa koja se koristi za ispumpavanje vode zbog stalnog korištenja je podložna čestim kvarovima, zbog čega dolazi do povremenih prekida u ispumpavanju vode. Trenutno se radi na osposobljavanju pumpe.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 03.04.2017.godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka, na lokalitetima: BKC-e, Bukinje i  Živinice, dok se na lokalitetu Skver i mobilna: Doboj Istok ne može se ocijeniti. Na lokalitetu Lukavac kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Trafo stanica na lokalitetu Marjanovića Do, je bez napona od juče. Izgorjela su dva drvena stuba.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Tuzlanski kanton

„B“ timovi za deminiranje iz Tuzle i Orašja, obavljali su poslove deminiranja na zadatku „Duge Njive – Seljublje“, na području općine Kalesija, i konzerviranje istog zbog prelaska na novo radilište, na području općine Čelić.

Općina Živinice. U protekla 24 sata KOC Tuzla, zaprimio je prijavu iz OpSlCZ-e Živinice o postojanju nepoznatog NUS-a, i proslijedio je Timu za UES FUCZ-e.

Bosansko-podrinjski kanton

Dana, 03.04.2017. godine, po dojavi građana o pronalsku NUS-a,  u naseleju Ustikolina, općina Foča, Federacija BiH, „A“ Tim FUCZ-e odmah je izašao na lice mjesta, gdje su preuzeli dvije ručne bombe.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Uposlenici OpSlCZ-e Maglaj,  po dojavi izašli su na teren i obilježili ostavljeni NUS, na lokalitetu G. Ulišnjak, i to: 1 projektil haubice…105 mm, 1 mina minobacača 60 mm, 1 projektil ručnog bacača i 1 trenutna tromblonska mina.

Navedena minska sredstva su obilježena do dolaska Tima FUCZ-e, koji će navedeni NUS ukloniti.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je dvije informaciju o pronalasku NUS-a, i to:

– u 09:15 sati, iz PS Mostar-Sjever, stigla je prijava o postojanju nepoznatog NUS-a, u mjestu Salakovac, u blizini tunela, i

– u 19:05 sati, iz PS Mostar-Jug, stigla je prijava o pronalasku tromblonske mine, u mjestu Dračevice.

Grad Široki Brijeg. U 10:43 sati, iz PU Široki Brijeg, stigla je prijava o pronalasku  ručne granate…1 komad, u mjestu Trn-Šumet.

Prijave, su proslijeđene Timu  Mostar „A“  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Izvršene su dvije prijave o postojanju NUS-a, i to:

– na lokalitetu Vrbica, pronađen tromblon,

– na lokalitetu Rika, pronađene zakopane bombe u zemlji.

O navedenom obaviješteni su „A“ tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, u 09:20 sati, primio je  informaciju od strane Općinske službe CZ Stari Grad, da je u ulici Boguševac br. 13, pronađena jedna ručna bomba.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeno neeksplodirano ubojno sredstvo uklonili isti dan.

OSTALO

Tuzlanski kanton

Dana, 05.04.2017.godine, povodom 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina, u organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, u prostorijama BKC-e Tuzla, održati će se Okrugli sto pod nazivom „Mine, minska polja i NUS – jučer, danas, sutra“, na kojem će biti prezentirani rezultati deminiranja i planske aktivnosti za naredni period.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Za danas prognozirani nivo upozorenja meteoalarma je ŽUTO, za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog moguće grmljavine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE