Predstavnici FUCZ prisustvovali sastanku na temu “Sigurnost u planinama“ koji je, povodom tragedije na Bjelašnici, održan u Sarajevu

Predstavnici FUCZ prisustvovali sastanku na temu “Sigurnost u planinama“ koji je, povodom tragedije na Bjelašnici, održan u Sarajevu

Povodom pogibije planinara na Bjelašnici, nedavno je u prostorijama Planinarskog saveza FBiH/BiH održan sastanak na temu “Sigurnost u planinama“.
Ovom sastanku su prisustvovali predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ): Fahrudin Solak, direktor, Dalila Efendić, pomoćnik direktora, Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo i Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnose s javnošću.

Pored predstavnika FUCZ, sastanku su prisustvovali i Zehrudin Isaković, predsjednik Planinarskog saveza FBiH/BiH, inače inicijator sastanka, Enis Šikalo, predsjednik Gorske službe spašavanja FBiH (GSS FBiH), Mirsad Đelilović, načelnik Četvrte policijske uprave, predstavnici ZOI 84, Dalvin Kadirić, predsjednik Komisije za vodiče PS FBiH i Ferid Varešanović, predsjednik PD “Bjelašnica“.

Direktor Fahrudin Solak je naglasio da spasioci moraju, prije svega, brinuti o svojoj sigurnosti a spašavanje mora biti u skladu sa zakonom i procedurama. Također je rekao da se radi na uspostavljanju jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112 na nivou Federacije BiH. Broj za hitne slučajeve je 121 i na ovaj broj planinari su dužni prijaviti nesreću na planinama na području cijele Federacije BiH.

Istakao je da svi moraju biti upoznati sa svojim nadležnostima i da se na tome mora više raditi.

Zaključeno je da je potrebno više raditi na boljoj koordinaciji svih koji su uključeni u akcije spašavanja u slučaju nesreća na planini u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kako bi se jasno definisale nadležnosti koje su već određene navedenim Zakonom i akcije spašavanja bile efikasnije u cilju spašavanja ljudskih života. Također je potrebno raditi na izmjenama i implementaciji Zakona o zaštiti i spašavanju, na prevenciji nesreća u planini kroz bolju edukaciju planinara i vodiča.

Planinarski savez FBiH, zajedno sa Federalnom upravom civilne zaštite, ubuduće će raditi na projektu redovnog izvještavanja o stanju i opasnostima na planinama.

{loadposition 2016-02-15}