Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.07.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, vatrogasci su imali sljedeće intervencije:

 • od 07:15 do 08:00 sati, u naselju Vojno, gdje je gorjela trava i sitno rastinje,
 • od 08:30 do 10:05 sati, u naselju Pijesci, gdje je gorjela trava i sitno rastinje,
 • od 14:40 do 15:30 sati, u Vojnom, gdje je gorjela trava,
 • od 14:40 do 15:30 sati, na Šehovini, gdje je gorjela trava,
 • od 15:30 do 16:30 sati, u Vojnom, gdje je gorjela trava,
 • od 15:20 do 16:50 sati, u Rodoču, gdje je gorjela trava,
 • od 17:45 do 18:20 sati, u naselju Centar II, gdje je gorjela trava,
 • od 18:25 do 19:10 sati ,u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava,
 • od 22:55 do 05:45 sati, u Raštanima, gdje su gorjeli željeznički pragovi,
 • od 02:55 do 04:30 sati, u Blagaju, gdje je gorjela trava.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:00 do 13:35 sati, u Čeljevu, gdje je gorjelo rastinje i oboreno stablo,
 • od 15:35 do 17:00 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i rastinje,
 • od 19:30 do 20:10 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i rastinje,
 • od 19:50 do 20:30 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava i rastinje,
 • od 21:45 do 23:35 sati, u Gabeli, gorjelo brdo, gdje su bili ugroženi stambeni objekti i imovina stanovnika. Požar je ugašen bez materijalne štete.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 09:30 do 10:50 sati, u Blizancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 10:15 do 11:50 sati, u blizini Gomile, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 08:00 do 20:30 sati, u selu Moševići, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 13:50 do 21:00 sati, u selu Dubravi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Požar  oko sela Podkula koji je aktivan od dana 14.07 2017 godine, je lokalizovan.

Općina Jablanica. Požar na planini Čvrsnici je i dalje aktivan, gori borova i jelova šuma na nepristupačnom terenu. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prethodne dane, osim što je uočena veća koncentracija dima na većim kotama. Uposlenici Civilne zaštite pretpostavljaju da se radi o požaru borove šume koji se približava prema platou Risovačkog dijela Čvrsnice u predjelu Sljemenjaci.

S obzirom na navedeno uposlenici Civilne zaštite smatraju da bi bilo potrebno angažovanje helikoptera za zaustavljanje požara prema navedenom platou Čvrsnice, gdje se nalaze kompleksi crnogorične šume munike i jelke.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki brijeg. Pripadnici vatrogasne jedinice Široki Brijeg, imali su intervencije na gašenju požara i to:

 • od 07:00 do 08:00 sati, u mjestu Uzarići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 13:45 do 14:40 sati, u mjestu Krtine, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Materijalne štete nije bilo.

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški, imali su intervenciju na gašenju požara i to:

 • od 13:10 do 14:50 sati, u mjestu Grabovo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 13:47 do 15:30 sati, na lokalitetu Starog grada, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Materijalne štete nije bilo.
 • od 01:00 do 03:30 sati, u  Grabovom Vrilu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 1ha površine. Požar gasili pripadnici vatrogasne jedinice.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju u vremenu od 17:05 do 18:25 sati, u mjestu Bašagići, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju u vremenu od 16:50 do 19:40 sati, u mjestu Došci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju u mjestu Tršće na gašenju požara pomoćnih objekata (garaža i šupa). Intervencija je trajala 6 sati, sa 2 vozila i posadama. Na pomoćnim objektima je pričinjena velika materijalna šteta, ali su vatrogasci uspjeli spriječiti širenje požara na kuću.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara divlje deponije u naselju Gračanica, te  na gašenju požara otpada, trave i niskog rastinja u mjestu Biskupovići.

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara u Krečanama. Gorjelo je nisko rastinje. Požara je ugašen.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu, pripadnici PVJ Kantona Sarajevo, imali su manje intervenciju na gašenju niskog rastinja.

ZAGAĐENJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Prema izvještaju OSCZ Gračanica, dana 17.07.2017.godine, na rijeci Spreči desilo se trovanje ribe. Dojavu je OSCZ Gračanica dobila od sekretara Ekološko, sportsko, ribolovnog društva Drijenča. Ovo je već treće trovanje Spreče u ovoj godini. Prva dva puta dogodilo se tokom januara i februara. Tokom dana OSCZ Gračanica dobila je informaciju od sekretara da su federalni inspektori došli  na mjesto događaja, gdje su se  već bili inspektori iz gračaničke Policijske stanice, u cilju poduzimanja daljih radnji.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar zaprimio je dojavu od strane MUP-a Mostar, da se u njihovim prostorijama nalaze ručne bombe i municija. Prijava po prijemu proslijeđena Timu Mostar“A“, i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Kantonalni operativni centar zaprimio je dojavu od strane Policijske stanice Centar o pronalasku jedne protivtenkovske mine, u krugu firme „Cimos“. Prijava po prijemu proslijeđena  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Olovo. Kantonalni operativni centar zaprimio je dojavu od strane građanina da je u naselju Milankovići pronađen NUS. Radi se o 2 ručne bombe. Prijava je proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE